INGEZONDEN

Na het gat, het lek

1-3-2017 om 07:01 Door Addy van Haren 

Beste Freddy,
Voor de Arena van 10 februari j.l. heb jij een column geschreven met bovenvermelde titel over toekomstige bewoners van het klooster van de Redemptoristinnen in Velp. Ik wil daarop reageren, omdat de inhoud op een essentieel punt niet overeenkomt met de waarheid.
Ik bedoel dan o.a. de volgende passage: Tijdens het gesprek vertelde de inwoner over zijn zorgen. Hij vreesde voor een te grote diversiteit als er ook teveel statushouders zouden komen wonen. Tijdens het gesprek liet hij zich ontvallen dat hij dit nieuws al een tijdje geleden had gehoord. Van raadslid Nel Schuts.
Inhoudelijk is een gedeelte juist weergegeven. Ik ben van mening – en heb dat ook tijdens de informatie-avond in het klooster op 19 december 2016 tegen wethouder mw. Anja Henisch gezegd – dat zij eerder – in de beginfase van de plannen – de omwonenden en de dorpsraad Velp hieromtrent had moeten informeren. Wij hadden en hebben door verhalen uit de regio daar negatieve gevoelens bij.
De laatste 2 zinnen van bovenstaande passage vormen echter een pertinente onwaarheid. Tijdens de kerstbijeenkomst van 19 december van de KBO Velp in ’t Trefpunt hebben meerdere mensen alsook wij (mijn vrouw en ik) tegen Nel Schuts gezegd, dat er – volgens mijn vrouw had gehoord – asielzoekers in het klooster zouden komen. Niet andersom! Nel heeft – omdat wij kennelijk al op de hoogte waren – gezegd, dat er wellicht geen asielzoekers, maar statushouders komen en heeft het verschil aan ons uitgelegd.
Jouw stellige bewering verder op in de column Er was gelekt. Ik wist door wie. Nel Schuts, berust op onwaarheid en is voor haar ten onrechte beschadigend. Onderbouwing hiervan is o.a. de navolgende buurtapp door bewoners van de Bronkhorstweg e.o. ontvangen op donderdag 15 december 2016:
Beste buurtbewoners,
A.s. maandag is er een info-avond in het klooster over de toekomstige bestemming (aanvang 19.30 uur). Jullie hebben er waarschijnlijk een brief over gekregen. Er gaan geruchten rond dat er statushouders in komen en dan voornamelijk alleenstaanden en geen gezinnen. Het lijkt ons wel van belang dat we ons goed laten informeren over wat uiteindelijk de nieuwe bestemming gaat worden. Aangezien de uitnodiging gestuurd is door een aannemer, lijken de plannen al vrij definitief. Mocht onze info juist zijn dan lijkt het van belang hoeveel statushouders er zich gaan vestigen. De gemeente geeft hier verder geen info over, maar is maandag wel aanwezig. Komt dus naar deze avond om je te informeren.
Door plaatsing van deze ingezonden brief willen wij deze onwaarheid corrigeren.

Addy van Haren, Velp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: