VPGrave: vragen over huisvesting in het voormalige Rode Nonnenklooster.

VPGrave, de heer van Geest, huisvesting voormalig klooster Velp 02-01-2017

De discussie tijdens de laatste raadsvergadering over huisvesting in het voormalige klooster was
buitengewoon onaangenaam. Ten onrechte suggereerde de wethouder dat er misschien sprake is
van schending van geheimhouding en schending van de integriteit regels. Beide suggesties blijken
onjuist, hetgeen de burgemeester tijdens de vergadering reeds constateerde. Het zou de wethouder
sieren wanneer zij daarvoor publiekelijk haar excuses aanbiedt. Het zijn huidige bewoners van het
klooster zelf geweest die ruchtbaarheid hebben gegeven aan het voornemen van de eigenaar het
klooster te gaan verbouwen voor de functie wonen. Het presidium kent geen formeel
geheimhoudingsgebod maar wordt wel als vertrouwelijk beschouwd, en dat is iets anders. De
vertrouwelijkheid was verdwenen met de presentatie van de plannen door de aannemer/ontwikkelaar.
Waar de wethouder mogelijke schending van de integriteit vandaan haalt is mij een raadsel. Het zou
overigens een misvatting zijn te denken dat VPGrave tegen de functie wonen in het voormalige
klooster is. Om twee redenen zijn wij voorstander. In de eerste plaats kan er goedkope woonruimte
gerealiseerd worden voor o.m. statushouders en verder voor anderen die behoefte hebben aan snelle
en tijdelijke huisvesting. De middelen die daarmee gegenereerd worden kunnen worden ingezet voor
instandhouding van het klooster. Dat daarmee een gemeenschappelijke ontwikkeling van de drie
spitsen minder waarschijnlijk is geworden is een zeer vervelende bijkomstigheid.
Onze vraag is wanneer het college formeel in contact treed met de Raad over de te volgen RO
procedure. Het mogelijk maken van regulier wonen vraagt om een wijziging van de
bestemmingscategorie. Immers, nog steeds geldt dat iedere ontwikkelaar aan dezelfde spelregels is
onderworpen.
Bovendien willen wij weten of de te bouwen woningen voldoen aan alle te stellen regels. Is dat niet
het geval dan kan slechts tijdelijk een woonfunctie ontwikkeld worden op basis van een ontheffing.
Wij vernemen graag van u wanneer wij met u in gesprek kunnen over de plannen.

Antwoord

Het college is zich ten volle bewust dat indien word afgeweken van het bestemmingsplan het college
bij de raad zal terugkomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: