Uit B&W besluit: definitief rapport “Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur”. opgeleverd.

Samenvattend advies:
Het onderzoeksbureau DTNP heeft op 6 december het definitieve rapport opgeleverd ten aanzien van de detailhandelsstructuur
Grave. Dit rapport wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en tevens zal een voorstel worden voorbereid voor het
versterken van het supermarktaanbod in het centrum.

Besluit:

1. Vast te stellen de Raadsinformatiebrief met betrekking tot het ‘Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuurGrave’.

1. Voor te bereiden een voorstel voor het versterken van het supermarktaanbod in het centrum.

Webmaster: n.a.v. deze informatie de raadsinformatie brief en het rapport gelezen. Hieronder een van de opmerkelijkste passages.
Geen uitbreiding supermarkten buiten centrum

Voor een sterk centrum is een groot super-
marktaanbod daar noodzakelijk. Dit kan op
termijn ten koste gaan van supermarktaanbod
in de wijken. Uitbreiding van supermarkten
buiten het centrum is omwille van de gewenste
bovenlokale boodschappenfunctie van het
centrum ongewenst. Bij uitbreiding van een
supermarkt buiten het centrum neemt de
wijkoverstijgende functie van deze supermarkt
toe. Inwoners uit de wijk hebben dan alsnog
minder aanleiding naar het centrum te gaan
voor hun boodschappen. 

Verdwijnen van een formule en klantentrouw
Vroeg of laat bestaat de supermarktstructuur
van Grave naar verwachting uit drie aanbieders.
Door de beperkte winkelomvang, in combinatie
met een groot benodigd verzorgingsgebied, is
sluiting van Nettorama of Lidl het meest
waarschijnlijk. Het verdwijnen van één van de
huidige formules kan voor vaste klanten van
deze formule vervelend zijn. Het negatieve
effect op de lokale koopkrachtbinding is naar
verwachting beperkt, omdat formules in
belangrijke mate uitwisselbaar blijken:
 • Consumenten gebruiken doorgaans drie of 
  meer supermarkten in hun boodschappen- 
  patroon* (formuletrouw is betrekkelijk). 
 • Lidl en Nettorama hebben dezelfde positie 
  in de consumentenbeleving van de prijs-
  serviceverhouding** (geldt overigens ook
  voor Jumbo en Albert Heijn). 
 • Het verschil tussen service- en discount-
  formules vervaagt (serviceformules hebben
  ook discountassortiment en discounters
  vergroten het assortiment met vers en
  A-merken). 

page4image18304

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: