Quote van de dag 9. Hennie Bongers in de Gelderlander: “Er moet een stevig raadsbreed debat gevoerd worden over Snippergroen rapport van de Rekenkamer”.

Hennie tijdens een opening van een tentoonstelling van Graeft Voort

Gemeenteraadslid Hennie Bongers van de Graafse oppositiepartij Keerpunt 2010 vindt dat het rapport aanleiding genoeg is om ‘een stevig raadsbreed debat’ te voeren.

“We moeten als raad durven te kijken naar de fouten die zijn gemaakt. Hier hebben te veel mensen last gehad van verkeerde aanpak. We hadden eerder moeten ingrijpen. Er zijn voldoende signalen geweest, maar die zijn onvoldoende opgepakt.”
Tik op vingers Grave

REKENKAMER KRITISCH OVER PROJECT SNIPPERGROEN GRAVE

Slechte communicatie, niet complete of zelfs foutieve informatie en een gebrek aan regie. Het zijn slechts enkele conclusies van de rekenkamercommissie Land van Cuijk over het project Snippergroen in Grave. Daarin heeft de gemeente het illegaal in gebruik zijn van stukjes gemeentegroen willen reguleren, maar dat deed in Grave veel stof opwaaien.
Inwoners van Grave die gemeentegrond, al dan niet per ongeluk, in gebruik hadden, kregen de keuze de grond te kopen, te ontruimen of om aan te tonen dat het inmiddels zo lang in gebruik was dat het verjaard was. Vaak schrokken mensen, omdat ze in een keer een stuk van hun tuin kwijtraakten of voor een onbeduidend stukje groen moesten betalen.
De aanpak van de gemeente leidde tot veel weerstand. Na enige tijd begon het Adviespunt Snippergroen zich ermee te bemoeien. Onder leiding van Gravenaar Hans Satter werden diverse dossiers opgebouwd.
Na een begin 2014 in Gassel gehouden informatieavond die voor veel commotie had gezorgd, zo oordeelt de commissie, had de gemeente zich ervan bewust moeten zijn dat de start niet goed was.
‘De commotie na de informatieavond in Gassel, gevolgd door het stilleggen van het project een maand later, was een wake-upcall. Toch leek het college zich nog onvoldoende bewust van de impact die het project had op de bevolking. Wethouder Adams zei in de raadsvergadering van 25 februari 2014 dat het project naar alle tevredenheid verliep en dat er geen aanleiding was om het te stoppen’, staat in het rapport van de commissie.
‘Vanwege een valse start van het project, niet altijd even duidelijke communicatie, en een nogal stugge houding richting bezwaarmakers en Adviespunt heeft het college de regie over het project enigszins uit handen laten glippen’, concludeert de rekenkamercommissie. ‘Al met al verdient de communicatie richting burgers, of beter gezegd de omgang met mensen, niet de schoonheidsprijs.’
“Verkeerde aanpak, geen regie, een slechte voorbereiding. Precies wat we altijd gezegd hebben”, reageert Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen. “Dit is een flinke tik op de vingers van het gemeentebestuur.”
P3
Al met al verdient de omgang met mensen niet de schoonheidsprijs
Rekenkamercommis‘Rotzooi in Grave’ landelijk bekend

Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen overhandigde de rekenkamercommissie een dossier van 400 pagina’s over de gang van zaken.
“Het project heeft inmiddels landelijke bekendheid”, zegt Satter. “Ik ben zelfs al uitgenodigd voor een congres voor ambtenaren en bestuurders om mijn verhaal te komen doen over de manier waarop het in Grave zo’n rotzooi is geworden.”
Burgemeester en wethouders van Grave reageerden in een brief aan de rekenkamercommissie op het rapport. ‘Een goed rapport om projecten te evalueren, zodat er van geleerd kan worden.’
Inhoudelijk gaat het gemeentebestuur niet op het rapport in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: