Quote van de dag 18: Rapport Graafse Bestuurskrachtonderzoek openbaar.

Op 14 maart openbare behandeling van dit rapport 
in de gemeenteraad.

Twee vrouwen die al jarenlang actief zijn in de Graafse politiek.
Anja Henisch is hier nog gewoon raadslid van de  LPG.
Nel Schuts wordt gefeliciteerd met haar
raadslidmaatschap. We vergaderden
toen op diverse plaatsen.
Hier in het Dorpshuus in Escharen.

Rapport Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave inzien? 


Klik op deze verwijzing naar het pdf bestand >>>>>>>&gt:


2017-047 Rapport Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave Partners + Pröpper 21-02-2017.pdfpdf(4.61 MB)Lees voor
Webmaster: twee tipjes van de sluier:

1. Duiding van de resultaten:

Dit onderzoek gaat over de bestuurskracht van gemeente Grave. De bestuurskracht zegt allereerst wat over de mate waarin de gemeente Grave in staat is de zelf gestelde en de extern gestelde opgaven te realiseren. Dit betekent dat hoe ambitieuzer een gemeente is, des te meer een gemeente moet waarmaken om bestuurskrachtig te zijn. Dit betekent ook dat als de gemeente Grave kiest om een bepaalde taak of doel op een laag ambitieniveau te realiseren, dat realisatie geen afbreuk doet aan de bestuurskracht.
Het bestuurskrachtonderzoek bestaat deels uit een zelfevaluatie van de betrokkenen (Raadsleden, collegeleden en ambtenaren), deels uit een evaluatie door personen uit de samenleving van Grave en regionale bestuurders en deels uit een observatie en analyse vanuit de onderzoekers als onafhankelijke buitenstaander.
Een bestuurskrachtonderzoek is geen wiskunde en leidt niet tot exacte en volledig bewezen uitkomsten. Wat ons betreft (als onderzoekers) bieden we met dit onderzoek een controleerbaar beeld – juist ook door de combinatie van bronnen. 
Afhankelijk van de manier van kijken en van de weging van wat wel en niet belangrijk is, kan het oordeel verschillen. We maken dit transparant in deel 2 waarin we laten zien op grond van welke argumenten en bronnen de bevindingen zijn gebaseerd. Juist door de argumenten (en tegenargumenten) te benoemen, faciliteert  het onderzoek een gezamenlijk proces van duiding van de huidige bestuurskracht van gemeente Grave..
Conclusie van het onderzoek is dat de huidige bestuurskracht van Grave voldoende is en dat toekomstige ontwikkelingen vragen dat de bestuurskracht moet groeien en wel met een niveausprong.

Over de vraag hoe deze groei aan bestuurskracht moet worden gerealiseerd doet dit onderzoek geen enkele uitspraak. Het onderzoek kan dan ook niet worden gebruikt als afdoende bewijs voor welke oplossingsrichting dan ook.

2. Invulling van bestuurlijke voorwaarden.

In het onderzoek is gekeken naar zes bestuurlijke voorwaarden die de bestuurskracht kunnen stimuleren of belemmeren.
Over de hele linie is de invulling van de bestuurlijke voorwaarden gestegen van matig naar voldoende, in de periode van 2012 tot 2017.
Verschillende punten vallen in het bijzonder op:

  • Het politiek en bestuurlijk samenspel is verbeterd, maar is nog steeds niet voldoende constructief.
  • Samenspel met samenleving is bij een aantal dossiers verbeterd, maar moet over de hele linie beter. In Grave is een harde kern van kritische bewoners. Er is sprake van verzuurde verhouding die negatief doorwerkt op de feitelijke bestuurskracht en op de beeldvorming over de resultaten.
  • Belangrijke verklaring voor de groei in bestuurskracht is de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie na de totstandkoming van de fusie. De kwaliteit is toegenomen, maar juist door eenzijdige taakstelling vanuit Grave is de ontwikkeling toch ook geremd.
  • De financiele positie is verbeterd de laatste jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: