Liveblog “Gat van Grave” 116. Ben Litjens stelde vragen aan Rijkswaterstaat en kreeg antwoord.

Nel Schuts en Ben Litjens zijn hier op de bijeenkomst over de Waterlinieplannen
Subject: Stuw Grave
Geachte heer Litjens,
Van mijn collega Frank ten Vaarwerk heb ik uw mail ontvangen. U heeft een aantal vragen omtrent het incident bij de stuw in Grave.
Momenteel wordt conform de bestuurlijke afspraak van 5-1-2017 te Grave een evaluatie inzake de aanvaring stuw Grave uitgevoerd, samen met o.a. de veiligheidsregio’s. 
Daarnaast start, zoals ook in de media te lezen was, de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.
Uw vragen zullen naar verwachting i.h.k.v. de evaluatie en het onderzoek beantwoord gaan worden. 
Een aantal vragen en antwoorden van meer algemene aard kunt u vinden op:
Nadat de evaluatie en onderzoek zijn afgerond kan ik u verder informeren. 
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
dr. ir. Jens Reuber 

senior adviseur
afdeling communicatie & strategie

……………………………………………………………………… 
Rijkswaterstaat| Dienst Zuid Nederland
Avenue Ceramique 125| 6221KV | Maastricht | 1e verdieping
Postbus 25| 6200 MA| Maastricht 

Vragen van Ben Litjens 

Aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Zuidwal 58
5211 JK Den Bosch
Escharen, 25 januari 2017
Onderwerp: verstrekken van nadere informatie over het ongeval
ter zake van de stuw te Grave
Geachte Directie,
Ondergetekende is raadslid te Grave.
Mijn fractie (Keerpunt 2010) en ik zijn zeer betrokken bij de
gevolgen van de beschadiging van de stuw te Grave en de lessen, die de
gemeenteraad van Grave zich ter harte moet nemen.
Hoewel ik weet, dat ook op nationaal niveau dit ongeluk wordt
onderzocht, is er toch behoefte om met de gemeenteraad op korte termijn van
gedachten te wisselen.
In dat verband zou ik van u graag antwoord willen ontvangen
op de volgende vragen:
1.   Was de sluis te Grave bemand tijdens het
ongeval?
2.    Zo ja, welke instructie heeft de sluis bemanning
bij een ongeval?
3.    Besefte de sluis bemanning direct dat er sprake
was van een ongeval?
4.   Heeft de sluis bemanning inzicht in de belading
van de aankomende schepen?
5.  Wanneer is de sluis bemanning in Lithoijen en
Weurt geïnformeerd over het
    feit, dat de stuw kapot was?
6.  Wat zou er redelijkerwijze geschied zijn als de
lading direct na het ongeval was vrijgekomen?
7. Waarom zijn door u nimmer de gemeenteraden van
de aangrenzende gemeenten uitgenodigd?
8.   Welke afspraken zijn gemaakt met de betreffende
Veiligheidsregio’s als er een ongeluk op de rivier de Maas geschiedt?
9.    Waarom heeft het minimaal twee weken tijd gekost
alvorens er een oplossing werd gekozen?
10.   Hoeveel serieuze opties zijn er geweest voor het
tijdelijk herstel?
11.    Kunt u aangeven welke opties dat waren?
12.     Had u inzicht in de kosten van de diverse
opties?
13.  Hebt u al inzicht in de administratieve kosten
etc. van dit ongeval tot nu
      toe?
14. Waarom neemt u geen verantwoordelijkheid voor de
ontstane schade bij derden?
15.    Hebt u inzicht in de hoogte van deze schade?
Graag beantwoording voor 10 februari 2017.
Met vriendelijke groet,
Ben Litjens
Escharen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: