Liveblog “Gat van Grave” 51. De Gelderlander schrijft:

HEUMEN/ GRAVE – Een noodoplossing voor de kapotte stuw bij Grave kan snel aangelegd worden. Rijkswaterstaat zegt tot en met maandag nog bezig te zijn met de laatste berekeningen van de verschillende varianten. Dinsdag kan dan de beste oplossing gepresenteerd worden.
Donderdag was nog onduidelijk wanneer een tijdelijke vervanging van de stuw gereed zou zijn. Het gaat om een complexe situatie. Zo moet de tijdelijke oplossing binnen 48 uur weg kunnen zijn, als het waterpeil van de Maas in korte tijd stijgt.
Als de tijdelijke dam gereed is kan de beschadigde stuw gerepareerd worden.
Scheepvaart
Schepen kunnen vanaf morgen (zondag) weer beperkt varen over het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt. De stremming die daar gold na de aanvaring met de stuw in de Maas bij Grave, wordt dan opgeheven.

Het gaat om het stuk tussen de sluis Weurt en de Oostelijke Kanaalhaven, zo meldt Rijkswaterstaat, ‘mits het peil op voldoende niveau is’.
Omhoog
Het betekent dat schepen die nu in het Maas-Waalkanaal liggen, weg kunnen en bedrijven weer bevoorraad kunnen worden. Ook alle woonboten, die inmiddels los zijn van de kanaalbodem, zullen met het waterpeil mee omhoog komen.

Water verloren
Volgens Rijkswaterstaat heeft het water dat vanuit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt geen effect op het waterpeil in de Maas bij Grave. Dit omdat de Maas meer water toegevoerd krijgt, dan dat er wordt overgepompt. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis Weurt water verloren gaat.

Beperkt
Dat schutten van de sluis gebeurt zondag beperkt en met beleid. Zo wordt gekeken hoeveel keer per dag het verantwoord is te schutten, zonder teveel waterverlies. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Pompen
Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Inmiddels is het peil boven de 7.30 m boven NAP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: