Liveblog. Oud bericht nog actueel! “Gat van Grave” 13. Keerpunt 2010 stelt diverse vragen n.a.v. Graafse Scheepsramp.Prinses Margriet krijgt het weer zwaar te verduren. Achter de scheepswerf ligt het schip van de familie van der Steen gedeeltelijk op het droge. 
 
Archieffoto van de Prinses Margriet tijdens Hoogwater.

Onderwerp: Vragen Keerpunt 2010 m.b.t.
       Scheepsramp Grave 

          
     Sophie, 

       Wij hebben de volgende vragen:

       Wil je deze ook doorsturen naar de raadsleden? 

1.  Welke Veiligsheidsregio was/is leidend m.b.t. het ongeluk op de Maas bij de stuw van Grave donderdagavond 19.30 uur 29 december 2016?; 
2. Op welk tijdstip (exact) is de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid – burgemeester L. Roolvink – over het ongeluk geïnformeerd?; 
3. Welke maatregelen heeft hij per direct ondernomen?; 
4. Op welk tijdstip en door wie is de burgemeester van onze buurgemeente Heumen geïnformeerd?; 
5. Tussen het tijdstip van het ongeluk en het nemen van grootscheepse actie zat – volgens de media – een tijdsverloop van ongeveer drie uur.  Hoe valt dit te verklaren?;
6. Het Duitse schip was geladen met 1.500 ton benzeen, een zeer gevaarlijke en ontplofbare vloeistof/gas. Het schip is ongeveer drie meter naar beneden gestort.
Bij een mogelijke breuk van het schip was een (tweede) ramp voor Grave en Heumen niet te overzien geweest.  Klopt deze veronderstelling?. 
7. Op welk tijdstip werd duidelijk wat de exacte lading van het schip was (vervoer van gevaarlijke stoffen) en zijn er metingen uitgevoerd;
Waarom is er op dat moment niet onmiddellijk een Nl-Alert uitgegaan. Wie had in deze actie moeten nemen?; 
8. Wordt er momenteel een onderzoek verricht en door wie omtrent deze bijna fatale scheepsramp?; 
9. Wat wordt er ondernomen om in de toekomst een dergelijk scheepsongeval te voorkomen?;
Wij verzoeken om zeer spoedige beantwoording naar de raad en de bevolking van Grave.

Deze vragen zijn per omgaande naar de pers gestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: