“Gat van Grave” 9. Gemeentelijke update.

Aanvaring schip Thompsonbrug Grave (live blog)

Publicatiedatum: Donderdag 29 december 2016

3 januari 2017, 10.10 uur

WAS-palen (waarschuwing- en alarmeringssysteem / sirenes)
Bij het incident op de Maas, afgelopen donderdagavond, waarbij een binnenvaartschip de stuw kapot voer, is er niet voor gekozen om de WAS-palen af te laten gaan. Op de gemeentelijke website werd echter geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Veel mensen vragen zich af hoe dat kan.
Het advies om ramen en deuren te sluiten is een standaard advies dat  altijd gegeven wordt bij incidenten waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het is een preventieve maatregel zonder dat er op dat moment al sprake is van direct gevaar. Op zo’n moment wordt er ook nog niet gealarmeerd via de WAS-palen. Er is immers nog geen concreet gevaar en alarmering kan onnodige paniek of onrust veroorzaken.
Op het moment dat het advies om de ramen en deuren te sluiten op de gemeentelijke website werd geplaatst was de brandweer nog aan het meten. Uit die metingen bleek al gauw dat er geen gevaar was en er dus ook geen reden was om de WAS-palen af te laten gaan. Het preventieve advies werd dan ook weer ingetrokken.
In de Veiligheidsregio Brabant – Noord is inmiddels het besef gerezen dat de preventieve waarschuwing tot verwarring en onduidelijkheid kan leiden. De hele gang van zaken rond het incident op de Maas zal nog uitvoerig worden geëvalueerd. Ook dit preventieve standaardadvies zal daarbij worden betrokken.

2 januari 2017, 09.00 uur

Rijkswaterstaat heeft een lijst samengesteld met veel gestelde vragen en antwoorden. Kijk hier voor de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: