Op weg naar een nieuwe gemeenteraad en college in 2018. 1. Nieuwe Lokale Democratie.

Nieuwe lokale democratie
Concrete vraagstukken
Hoe geef je bewoners regie en burgermacht?

Hoe waarborg je de representatieve
democratie?

Wat zeggen bestuurders en ambtenaren
hierover?
Marijke Sterkenburg, makelaar start-ups, micro-
ondernemingen en MKB, gemeente Zwolle:
“Ik zou tegen gemeenten willen zeggen: heb zicht op
kansen, creëer kansen, kijk hoe het wel kan en hoe je
ondernemers zoals Binthout – een social design firma –
kunt stimuleren. Want samen kun je tot nieuwe manie-
ren komen om dingen te regelen.”

Henri Verbruggen, gebiedscoördinator, gemeente
Eindhoven:
“Creatieven bedenken verrassende manieren om bewoners te benaderen. Bovendien nemen ze het niet van
bewoners over. Bewoners worden ingezet in de proces-
sen en worden mede-uitvoerder vanuit hun eigen talent.
Samen creëert dat een positieve sfeer waarin de men-
sen uitgenodigd worden om mee te doen.”
Hoe haal je de vraag uit de samenleving op?

page11image20512

Het wordt steeds duidelijker dat veel maatschappelijke
opgaven zo complex zijn dat ze niet binnen één beleid-
sterrein kunnen worden opgelost. Gemeenten staan
voor de uitdaging van ontschotting en het integraal
benaderen van actuele vraagstukken.
Daarnaast is er de uitdaging om de participatieve of
maatschappelijke democratie opnieuw vorm te geven,
de vele initiatieven en ideeën van burgers 
in kaart te krijgen en te verbinden, zonder in nieuwe bureaucratische
structuren te vervallen. Doordat burgers simpelweg
iets doen voor de publieke zaak, zoals informele zorg
en welzijn aanbieden, een buurthuis programmeren of
een moestuin beheren, ontstaat er een vorm van meebepalen of mee beschikken.
Daardoor geven gemeenten
momenteel opnieuw vorm en inhoud aan de verhouding
tussen overheid, burgers en overige aanbiedders. Een specifieke uitdaging bij de herinrichting van de
democratie is het waarborgen van de representatieve
democratie: want burgerinitiatieven zijn niet altijd
een afspiegeling van de bevolking en de stem van veel
kwetsbare mensen wordt vaak onvoldoende gehoord. 
Door bezuinigingen op subsidies voor bijvoorbeeld
zorgbelangenorganisaties is met name de vertegen-
woordiging van groepen als GGZ-cliënten en verstan-
delijk gehandicapten verzwakt. Ook jongeren zijn nog
weinig betrokken. 
Veel Wmo-raden in gemeenten hebben de laatste jaren een adviesrol vervuld en minder de traditionele rol van belangenbehartiging die ouderen- en gehandicaptenraden vervulden.

page11image37968

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: