Ben Litjens schrijft, namens Keerpunt 2010 en vele anderen, een brief aan wethouder Joon. Hij hoopt dat deze brief behandeld wordt in de auditcommissie waarbij hij niet aanwezig kan zijn omdat ook deze vergadering weer besloten is. Ben krijgt hier, afgelopen zaterdag, gebak van Frans van der Steen voor zijn hulp om de Prinses Margriet weer zonder te veel schade vlot te krijgen. 


Er zijn vergevorderde plannen om de Prinses Margriet een nieuwe functie in Boxmeer te geven. Veel succes familie van der Steen. 


De aandacht voor Historisch Grave is misschien wel te laat gekomen.  In het toeristisch concept zou de Prinses Margriet als drijvende horeca locatie prima passen!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de heer J. Joon, wethouder Financiën
Postbus 7
5360 AA Grave
Escharen, 25 januari 2017
Onderwerp: inhoudelijke oriëntatie op jaarrekening en begroting van de gemeente Grave
Geacht College, geachte wethouder Joon, 
Zoals u weet ben ik als raadslid door Keerpunt 2010 aangewezen om specifiek attent te zijn en toe te zien op de begrotingen en jaarrekeningen van de
gemeente Grave.
Het is niet eenvoudig om deze taak uit te oefenen, omdat de wijze waarop deze stukken worden gepresenteerd en behandeld een daadkrachtig toezicht nauwelijks mogelijk maakt.
Er komt een flinke portie hoop en geloof bij kijken.
De gemeente Grave beschikt kennelijk over veel financiën, omdat alle grote uitgaven (Wisseveld/Visio) en nagenoeg alle onvoorziene uitgaven uit de reserves worden betaald terwijl het schijnt, dat de bodem nog lang niet is bereikt.
Uit rapportages van de heer Verhoef (accountant), die bij u bekend zijn, komt een ander beeld naar voren.
Mijn bedoeling is, dat er een beter inzicht wordt gegeven waar wij nu staan als gemeente.
Het gemeentelijk huishoudboekje is in de basis hetzelfde als een gezinshuishoudboekje.
Ik ben onbevooroordeeld in de materie en streef objectiviteit na.
Wethouder Joon, u hebt toegezegd uw medewerking te verlenen aan een dergelijke benadering.
Het lijkt mij zinvol dat er een werkgroep wordt gevormd waarvan uw ambtenaren, een enkele externe deskundige en een lid van de Rekenkamercommissie er deel vanuit maken. 
Wilt u wethouder deze brief in de komende Auditcommissie behandelen en voorzien van uw standpunt in deze?
Met vriendelijke groet, 
Ben Litjens

raadslid Keerpunt 2010 en lid van de Auditcommissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: