Weer een bericht met het label: “Klachten houdt je altijd”: wethouder Daandels.

Gemeentelijke communicatie
Tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie ‘Inwoners en Bestuur’ had mevrouw Astrid Floor (LPG) een vraag voor wethouder Daandels over zijn snippergroengehannes.
Zij bracht in dat enkele bewoners op zaterdag 1 december een brief hadden ontvangen waarin zij gesommeerd werden binnen vijf dagen aan te geven of zij een zeer betwist stukje snippergroen gingen kopen of ontruimen. 

Zelf hadden deze bewoners ruim vijf maanden daarvoor een brief aan de wethouder gestuurd. Waar de gemeente vijf maanden nodig heeft voor een antwoord, krijgen de betrokken burgers vijf dagen. 

Ook juridische stappen worden in de brief in het vooruitzicht gesteld. Om de druk wat extra op te voeren was de sommeringbrief voor de verandering ondertekend door de burgemeester zelf. Kan het intimiderender?


In antwoord op de vraag van mevrouw Floor stak Daandels zijn gebruikelijke riedeltje af over het belang van goede communicatie. Maar de man begrijpt absoluut niet wat communicatie echt betekent. Onder druk van de vragenstelster zegde de wethouder toe de mensen te gaan bellen, hij gunde ze best meer tijd voor een reactie dan vijf dagen.

Daandels vroeg zich in de commissievergadering af waarom deze mensen niet naar hem toe kwamen, en wel bij een raadslid hun beklag komen doen. De wethouder heeft zelfs niet door dat hij en zijn trawanten alleen nog maar gewantrouwd worden. Wie klopt bij zo iemand nog aan?
De Rekenkamer doet onderzoek naar de hele gang van zaken bij het snippergroenproject. 

Het weerhoudt ons gemeentebestuur er niet van door te gaan met intimideren en blunderen.
Adviespunt Snippergroen,
Hans Satter, Wil Baaijens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: