Oud nieuws weer actueel! Motie: Verbeteren Ondernemend Klimaat

De verlichting brandt weer dankzij vrijwilligers GVV’57
De “verse” voorzitter van Graveon; de heer van Kuppeveld van de Jumbo

De gemeenteraad van gemeente Grave, in vergadering bijeen op 4 november 2014; gezien het voorstel van het college van B&W met betrekking tot de Programmabegroting 2015; 

Overwegende: 
 Dat ondernemende inwoners en bedrijven die aankloppen bij het stadhuis onvoldoende door de gemeente worden gefaciliteerd bij initiatieven rondom het investeren in de eigen woning, erf of bedrijf; 

 Dat de wijze waarop bestaande regelgeving door de gemeente Grave wordt gehanteerd onnodig vertragend en belemmerend werkt waardoor initiatieven van ondernemende inwoners en bedrijven worden gefrustreerd; 

En spreekt uit: 
 Dat de gemeente Grave stimulerend en enthousiasmerend moet optreden richting ondernemende inwoners en bedrijven die met initiatieven komen voor investeren in de eigen woning, erf of bedrijf; 

 Dat de heersende houding van de gemeente Grave ten opzichte van ondernemende inwoners en bedrijven moet veranderen van het huidige “Nee tenzij” naar een “Ja mits”, oftewel een positieve basishouding richting iedere ondernemende inwoner en bedrijf; 

En verzoekt het college van B&W 

 Binnen een half jaar te komen met een verbeterplan om bovenstaande te bereiken, inclusief SMART geformuleerd uitvoeringsprogramma; 

 Middels een tevredenheidsmonitoring onder burgers en bedrijven die aankloppen bij de gemeente een continue meting te houden van de faciliterende rol van de gemeente, en de gemeenteraad daar ieder half jaar over te informeren; 

 Middels een ‘aanvragenmonitor’ in beeld te brengen wat de ontwikkelingen zijn rondom nieuwe en lopende aanvragen die te maken hebben met bouwaanvragen, sloopvergunningen en overige ‘investerings’aanvragen en de gemeenteraad daar ieder kwartaal over te informeren. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Lijst Eva Eigenhuijsen VPGrave Keerpunt 2010 
E.E.M. Eigenhuijsen J.J.E. van Geest J.A. Leurs 
S.J. de Zoeten P.C. Schuts 
L.A. Kamps B.W.A.M. Litjens 
P.S. Deze motie werd met 8/7 verworpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: