Communicatie met en van boze burgers!

In reactie op uw schrijven 
kenmerk Z/G16/ 34685-UIT/G/16/56621
Aan de Colleges van B&W
en die van de Gemeenteraad van Grave
Geachte Dames/Heren,
Blijkbaar heeft u uw schrijfgerei, na 3/4 maanden terug gevonden tussen de brieven, 
die de burgers van de wijk ‘De Mars’, u, in de loop van de maanden augustus, september,
oktober en november hebben toegezonden.
Afgezien van 2 taal/spellingsfouten ( ….van het openbaar groen plaatsvindt)en platformbijeenkomst was in uw schrijfwijze: platvormbijeenkomst, heeft u en mijn actiegroepsleden/wijkraadsleden-in commissie nu pas duidelijk gemaakt, dat u: 
– Niet van plan was en bent, om ons bewoners van het Noordeinde CQ. ook maar 1 centimeter tegemoet te komen.
  De inhoud van uw schrijven is,  als oude wijn in nieuwe zakken. 
  Enige sympathie vanuit de wijkbewoners, zult u nu niet langer kunnen aantreffen. Sterker nog: lijdzaamheid en tegenwerking sluit ik niet uit; 
– Want u bent ‘slordig’ in uw communicatie; en komt er tot nu toe mee weg. 
  Stel, dat er zo, in uw woonplaats, met u wordt omgegaan.
– De veronderstelling, dat u zult kunnen rekenen op: burgerparticipatie, hangt namelijk nauw samen met uw gedragswijze en billijkheid hiervan.
– De actiegroep ‘groenmoetjedoeningrave’ heeft in haar actieperiode en veel en prettig gecommuniceerd 
  met de Wijkraad Mars/Blauwe Dorp, met diverse zittende Raadsleden en met de wijkbewoners-zelf. 
  Op veel vertrouwen kunt u, als Colleges niet rekenen; omdat u dit telkenmale beschaamd. 
     
– Met betrekking tot de laatste, zou ik willen opmerken, dat de heer N.Heere tot op heden, 
  zijn schriftelijke aankondiging en toezegging, per FIXI/AFHANDELING: 
  de bewoners een schrijven te doen toekomen, niet tot daad heeft gebracht; 
  we wachten dit schrijven, met minstens 50 handtekening zettende medebewoners van ‘De Mars’ af.                          
– Van de afgesproken bezuinigingen op het groen in de afgelopen periode van 2016, werden wij pas gaandeweg volledig geïnformeerd; 
  en niet via u of uw (inter-)gemeentelijke organisatie.(CGM). U reageerde pas per 21 november jl. op 5 brieven, die u werden toegezonden. 
– Dat u met het nalaten van maaien en snoeien, 100.000 Euro bespaarde en weer in zou zetten, ingaande 2017, bent u zich al langer van bewust geweest en bracht u pas, 
  via een interview met de heer Joon, in de Maasdriehoek van eind oktober, 
  voorafgaande aan de Gemeenteraadsvergadering over de Begroting-2017 naar buiten. Ja, u maakte er zelfs 110.000 euro van. 
  Het is en bewoners van de wijk en Raadsleden onduidelijk en daarmee: een groot vraagteken, 
  hoe en waar u dit praktisch gestalte gaat geven; ook dat wachten we nu in lijdzaamheid af.       
– Tenslotte heb ik eerst per e-mail en later telefonisch contact opgenomen met de door u ten tonele gevoerde: 
  Vlinderstichting en Bijenhouders-vereniging, die beiden hun domicilie  houden in Wageningen. 
  Beide contactpersonen (her)kenden noch de naam van de Gemeente Grave, 
  noch van hun verantwoordelijk Wethouder de heer Daandels noch van een ambtenaar, genaamd: N. Heere. 
  Mijns en hun inziens is het incorrect beide Stichtingen en hun idealen, zomaar als uit een hoge hoed te toveren 
  en daarmee verwaarlozing van Openbaar Groen in de gemeente Grave  te legitimeren of te rechtvaardigen.
  Beide organisaties juichen, om redenen van gezonde groei van genoemde insecten, een beperking van maaien toe, 
  maar zijn het oneens met de gedachte, dat alles-op-z’n-insectenpootjes terecht komt, als je, als gemeente, ‘niets doet’; 
  want dat laat u al maanden achtereen aan de wijkbewoners zien; serieus neemt u hen niet.     
  De woordvoerders van beide organisaties zeggen overigens, dat er een verschil blijft tussen een gazon en een ‘schapenwei’, 
  zoals het gazon t.h.v. Noordeinde 2 tot 18 er nu bijligt. 
– Ging u willens en wetens een gesprek met de actiegroep ‘groenmoetjedoeningrave’ uit de weg en liet u de Wijkraad ‘DE MARS/BLAUWE DORP’ 
  onwetend over het (doen)uitvoeren van GROEN-plan(nen), nu zullen wij u, niet langer serieus kunnen nemen; 
  U heeft het vertrouwen in u, als behartiger van het Openbaar Groen en dienstverlener aan de bewoners van deze wijk verspeeld.   
– Tenslotte zij, namens de kinderen in deze wijk, nog eens opgemerkt, dat kinderen, kleuters en peuters, 
  zich niet door de heer N. Heere en zijn afdeling,150 meter verderop laten sturen: om te spelen.   
Namens 
-de bewoners 
van ‘De Mars’, 
-de Wijkraad en 
-de actiegroep ‘GroenmoetjedoenínGrave’.                                                                        
  Harry C.A. Daudt
  Noordeinde 10
  5361CN GRAVE
  0486-473819

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: