Zelfbeheer openbare ruimte ten koste van medewerkers IBN?

Uit Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders.

Onderwerp en besluit
Beloning zelfbeheer openbare ruimte.
Samenvattend advies:
Door een beloning in het vooruitzicht te stellen bij zelfwerkzaamheid in de openbare ruimte (groen) wordt de ambitie van onze
inwoners voor burgerparticipatie gestimuleerd.
Besluit:
  1. Met wijk- en dorpsvereniging, buurtvereniging of andere verenigingen (domeinhouders) afspraken te maken over de aard en
    omvang van de onderhoudswerkzaamheden.
  2. Dat de uitbetaalde vergoeding voor de werkzaamheden weer ten gunste komt van de wijk/ dorp/ buurt of vereniging.
  3. Dat er geen verantwoording hoeft worden afgelegd voor de uitgave van de ontvangen vergoeding.
  4. Dat de vergoedingen op basis van 70% van de kosten bedragen die IBN is overeengekomen met de gemeente voor het
    onderhoud van de groenvoorziening. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: