Nieuws uit de raad: Stand van zaken “Katrien”?

VPGrave, de heer Kamps, stand van zaken “Katrien” 01-11-2016
Een vraagje voor het college en specifiek voor Eric Daandels: wat is de stand van zaken
rondom Katrien? Als raad hebben we al een tijd niets meer gehoord over dit pand dat
verkocht zou zijn aan zorgondernemer.

Antwoord:
De discussie over de koop/verkoop van het pand Brugstraat 13 loopt al enige tijd. Complexe
factor hierbij is dat er derden bij betrokken zijn vanwege de monumentale status van het
pand. De derden hebben, naar gebleken is, meer tijd nodig dan oorspronkelijk gedacht. De
koper houdt ons overigens continu op de hoogte van de voortgang. Zodra er meer bekend is
zullen wij u uiteraard berichten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: