Goed nieuws vanuit het stadhuis. Misschien verlaging eigen bijdragen WMO.

Reactie op berichtgeving media over overschotten/tekorten op Wmo en Jeugdzorg
Publicatiedatum: Vrijdag 18 november 2016
Verschillende media hebben de afgelopen weken gepubliceerd over overschotten en tekorten bij gemeenten op de budgetten voor Wmo en Jeugdzorg in 2015. De gemeente Grave heeft geconstateerd dat de gepresenteerde cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid en hechten er waarde aan om de juiste informatie te verschaffen.
De gemeente Grave had in 2015 een overschot van € 580.000 op het budget voor de Wmo en een overschot van € 159.247 op het budget voor de Jeugdzorg. Het totale overschot bedroeg € 739.247.
De media hebben zich gebaseerd op een overzicht dat door het Ministerie van Binnenlandse zaken is opgesteld. Mogelijk is er sprake van een verkeerde interpretatie van de jaarlijkse, digitaal aangeleverde cijfers.

Wat gebeurt er met de overschotten

De media berichtten de afgelopen weken vaker over de overschotten die de meeste gemeenten hebben op de budgetten voor Wmo en Jeugdzorg. Tevens werd daarbij gesuggereerd dat gemeenten de overschotten gebruiken voor andere zaken dan voor de (jeugd)zorg.
De gemeente Grave heeft het overschot gestort in een reserve sociaal domein om mogelijke tekorten in de toekomst in de Wmo of de Jeugdzorg op te kunnen vangen. De overschotten op het Jeugdzorgbudget zijn ook ingezet om de transformatie van de jeugdzorg verder vorm te geven en het basisteam Jeugd en Gezin beter te positioneren. Daarnaast worden in Grave maatregelen getroffen om de eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen te verlagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: