Oud nieuws uit 2012: Cuijkse wethouder Willemieke Vervoort overleeft motie van wantrouwen.

Partijvoorzitter Ton van Elk de Freese geeft
een toelichting over de breuk binnen PLC.
De bordjes zijn al verhangen.
Henk Siroen en Wim van der Burgt zijn van plaats verwisseld.

Voorzitter leden van uw raad:
Als voorzitter van de politieke vereniging
Progressief Leefbaar Cuijk ’93 meen ik er goed aan te doen om namens het bestuur
een toelichting te geven op de gang van zaken betreffende de wethouder mevrouw
Vervoort en het raadslid de heer van de Burgt, 
tot nu toe.
Uitdrukkelijk mag ik opmerken dat wij als
bestuur ons niet geroepen gevoelen om rekening en verantwoording af te leggen
aan uw Raad.
Wel voelen wij ons geroepen om deze
verantwoording te doen aan de kiezers op PLC en aan onze leden.
Er is een vertrouwenskwestie ontstaan
tussen het bestuur van PLC en haar wethouder mevrouw Vervoort. Met name haar functioneren maar ook het
geringe vermogen om het gedachtegoed van onze partij naar buiten toe uit te
dragen en de mate van betrokkenheid bij de partij hebben deze breuk in het
vertrouwen doen ontstaan.
Uitdrukkelijk zijn wij als bestuur niet
overhaast
te werk gegaan, maar na een zorgvuldige afweging van belangen tot ons
besluit gekomen.
Nadat het bestuur deze kwestie aan de orde
heeft gesteld en uiteindelijk aan mevrouw Vervoort heeft aangereikt, dat dat
noodzakelijke vertrouwen in haar als wethouder niet meer aanwezig was, heeft
het bestuur kontakt gezocht met de coalitie om de gang van zake te bespreken
hetgeen voor zich spreekt.
Het bleek echter al bij de collega’s binnen de coalitie besproken te zijn en
daarin was reeds een standpunt ingenomen. Het bestuur van PLC werd dringend
aangeraden de kwestie niet openbaar te maken en de situatie tot aan de nieuwe
verkiezingen in stand te houden onder het motto wij dronken een glas wij deden
een plas en het bleef zoals het was.
Dit standpunt is door mij als voorzitter
binnen het bestuur besproken en wij hebben een standpunt daarover ingenomen,
dat wij de collega’s wilden mededelen echter dit was niet
meer nodig, omdat zowel mevrouw Vervoort als ook het raadslid van de Burgt al
publiekelijk te kennen hadden gegeven te stoppen met PLC en te kiezen voor de
VVD.
Daarmee is onze situatie binnen de
coalitie ondubbelzinnig duidelijk gemaakt.
Wij hebben daarin geen plaats meer in te
nemen nu immers de overgebleven partners duidelijk hun keuze hadden bepaald op
een persoon en niet op de coalitie partner met wie het convenant destijds was
gesloten en in die keuze was derhalve geen rol meer weggelegd voor PLC.
Wij betreuren de gang van zaken, maar
trekken daarbij wel onze onvermijdelijke conclusie, dat wij niet meer welkom
zijn binnen de coalitie, en derhalve ons daaruit terug trekken.
Tot zover de feiten.

Wat ons als bestuur wel aan het hart gaat
is het feit, dat onze kiezers min of meer bedrogen zijn nu immers hun stem op
PLC feitelijk naar onze voormalige coalitiepartner de VVD gaat terwijl zij daar
uitdrukkelijk niet voor gekozen hebben.
Immers de heer van de Burgt wenst zijn
zetel niet af te staan hetgeen formeel juridisch juist is echter feitelijk en
in de praktijk er op neer komt  dat de
kiezers bedrogen zijn nu zij immers niet op de heer van de Burgt hebben gestemd
maar op PLC nu deze zetel zetel niet is verworven door middel van voorkeurstemmen
op genoemde heer van de Burgt.
Deze stemmen gaan thans naar de VVD zonder
dat de kiezer daarin is gekend.
Wij als bestuur staan daarin machteloos
maar wij vinden wel dat wij daarvoor onze welgemeende verontschuldigingen aan
diezelfde kiezer moeten aanbieden, nu wij dit niet hebben gewild.

Wij zullen naar de toekomst toe het beleid
van dit college zakelijk benaderen, nu wij 
ons vanzelfsprekend niet meer gebonden weten aan het coalitie accoord.
Wij danken u voor de aandacht.

Hoofdrolspeelster Willemieke Vervoort
blijft op het Cuijkse wethouderspluche.
Fractievoorzitter Henk Siroen leest de motie van wantrouwen voor.
CDA steunt de motie met 4 raadsleden.
VVD stemt tegen.
ABC en D’66 stemmen tegen.
PvdA en Groen Links stemmen voor.
Motie van wantrouwen wordt met 8 voor en 10 tegen verworpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: