Wat me vandaag opviel: wegomlegging N321; rapportage al openbaar?

Uitvoering raadsbesluit 2015 (raadsinformatiebrief)
 •  Alternatieve tracés N321
  De gezamenlijke studie met de provincie naar de haalbaarheid van alternatieve tracés voor de N321/
  Sint-Elisabethstraat bevindt zich in de afrondende fase.
  In de periode mei-juli hebben onder externe begeleiding diverse besprekingen plaatsgevonden. Er is
  veel informatie uitgewisseld die een goed beeld geven over diverse denkbare varianten. De laatste
  bespreking heeft op 14 juli 2016 plaatsgevonden. Daarbij is de verkregen informatie in gezamenlijk
  overleg met de provincie gerangschikt en beoordeeld.
  De bevindingen worden nu in een compacte rapportage vervat. Oplevering van dit ambtelijke stuk staat
  gepland voor eind augustus/begin september. Verwacht wordt dan ook dat in de loop van september
  deze rapportage aan de gemeenteraad beschikbaar kan worden gesteld. Daarbij zal een procesvoorstel
  worden gedaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: