Herhaalde plaatsing. Wat me vandaag opviel. 5 Bestudering van mijn raadsstukken uit 2013: Evaluatie Multifunctioneel Centrum Catharinahof in 2016

Eigen opnamen opening Catharinahof
Gedeelte uit het raadsbesluit van 13 augustus 2013

Evaluatie

Op grond van de met Brabant Zorg afgesloten huurovereenkomst vindt na 2 jaar (in 2016) een eerste evaluatie plaats. Vervolgens wordt dit elke 5 jaar herhaald. Criteria zijn opgesteld en maken onderdeel uit van de aangegane overeenkomst ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het MFC.
Bijlagen: Geen
Stukken ter inzage:
  • –  Raadsbesluit 14-7-2009 inclusief Amendementen en motie
  • –  Overeenkomsten met betrekking tot de koop en het beheer/de exploitatie van het MFC
    Grave, 13 augustus 2013
    Burgemeester en wethouders van Grave,
    R. Bransz, A.M.H. Roolvink, secretaris burgemeester 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: