Kosten Bestuurskrachtmetingen, Verkenning samenwerking Land van Cuijk, Procesbegeleider, Kantoorkosten en facilitair.

Henk Siroen; voorzitter regieteam

Kosten.

Voor de uitvoering van de strategische visie en daarmede samenhangende activiteiten dragen
de gemeenten in het Land van Cuijk naar rato van het aantal inwoners bij. Structureel zijn
middelen in de onderscheidene begrotingen opgenomen.

Deze middelen zullen in belangrijke mate beschikbaar moeten zijn voor de twaalf projecten die
mede ter uitvoering van de raadsbesluiten van medio 2016 in gang zijn gezet. 

Ook de uitvoering
van de verkenning brengt kosten met zich mee en deze zullen alsnog moeten worden
bijgeraamd. Gedeeltelijk drukken deze kosten op het budget voor 2016 en gedeeltelijk op 2017.
De te ramen kosten zijn als volgt: 

Bestuurskrachtmetingen        95.000 euro

Verkenning samenwerking     50.000 euro

Procesbegeleider                   25.000 euro

Kantoorkosten, facilitair         10.000 euro

Totaal                                   180.000 euro

Bron: Brief regieteam raden Land van Cuijk 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: