Groen moet je doen.

Geachte Mevrouw de Best,

Langs deze weg, wil ik u verzoeken om alle raadsleden van Grave te informeren over:
‘de wijze van (af)handelen van een klacht’( begin augustus) neergelegd bij: FIXI. Ik meen, dat de communicatie ‘ver beneden alle peil is’.

Deze Dienst heeft onze wijk ‘De Mars’ geen dienst bewezen. De plantsoenen zijn dit niet meer; herbergen meer kruid dan onkruid. Het gemaaide gras wordt als hooi achtergelaten; niet ‘gehooid’; zo verstikt het nieuwe gras
en zal het gazon niet herstellen.
Wij, van de actiegroep ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’ hebben duidelijk het gevoel niet ‘au
serieux’ te worden genomen.
‘Een goed milieu’ is ons door het beleid-2016 van B&W, ontnomen. De Buitendienst/Groendienst/Wijkbeheer laat het onverschillig. Wij, belastingplichtigen, trekken jaarlijks/ driemaandelijks de portemonnee en mogen
verwachten, dat daarvoor service kan worden verwacht. Niet de achteloosheid en onverschilligheid van deze Dienst.
Wij betrappen er ‘uitvoerenden’ op: de mentaliteit ‘grote voeten gauw thuis’; in aller haast
wordt hier het groen onderhouden; te hooi en te gras, om in milieu-terminologie te blijven.
Ik hoop van harte, dat de Raadsleden van Grave, deze gang van zaken, eens onder ogen
wordt gebracht en dat zij zich aansluiten bij:

‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’
Met vriendelijke groet,

Harry C.A. Daudt

namens ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’
contactadres: Noordeinde 10
5361CN GRAVE
0486-473819 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: