Ben Litjens: “Hoe staat Grave er financieel voor?”

Geachte raadsgriffier, beste Sophie
Zoals u weet ben ik wegens ziekte verhinderd de vergadering van de Auditcommissie bij te wonen.
Wilt u dit mededelen aan de de Voorzitter van deze commissie?
Wat de inhoud van de agenda betreft merk ik op, dat ik en met mij vele burgers behoefte hebben om te weten “Hoe staat de gemeente Grave er financieel voor” als zou de begroting van de gemeente gemeente Grave een gezinsbegroting zijn.
Zou iemand dat eens kunnen opzetten en daarover een lezing houden?
Wilt U via de voorzitter deze vraag voorleggen aan de vergadering?
Groetjes
Ben Litjens
De webmaster:
Tijdens het afluisteren van de opname van die bijeenkomst hoorde ik de volgende  reactie van wethouder Jeroen Joon tijdens de auditcommissievergadering:
“We gaan proberen of nog voor of na onze begrotingsbehandelingen er een publieksvriendelijke bijeenkomst georganiseerd kan worden waar op ook vragen gesteld kunnen worden door de aanwezige burgers”. “Hiermee reageer ik op de vraag van Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens die dit onderwerp schriftelijk aangekaart heeft.” “Een publieksvriendelijk document kost teveel tijd en is kostbaar’.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: