(Veer)Krachtig Bestuur.

Afspraken Regieteam Land van Cuijk – Provincie Noord-Brabant inzake (Veer)Krachtig Bestuur
d.d. 13 juli 2016
 1. Er wordt een brede verkenning uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van het Land van
  Cuijk. Voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve
  samenwerkingsvormen maken in elk geval deel uit van dit onderzoek.
 2. Naast raden en colleges worden ook bedrijven, maatschappelijke instellingen en
  bewoners(collectieven) bij het proces betrokken
 3. Om dit proces goed te laten verlopen gaan provincie en regieteam op zoek naar een
  procesbegeleider. De onafhankelijkheid en kwaliteit van die persoon en het bureau dat het
  inhoudelijk onderzoek uitvoert zijn van groot belang.
 4. Enig tempo is vereist, maar wellicht is oplevering in december 2016 in het kader van de
  vereiste kwaliteit en zorgvuldigheid net te vroeg. Januari/februari 2017 is ook mogelijk. De
  regiegroep komt in september met een procesvoorstel inclusief tijdslijn
 5. Provincie is bereid tot medefinanciering op basis van een procesvoorstel waarin regieteam en
  provincie elkaar kunnen vinden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: