Rekenkamerrapport over ICT in het Land van Cuijk. Wat viel mij op.

1. Aanbeveling 3 Info aan gemeenteraden.

Breng de discussie in de raad op het niveau dat men inzicht heeft in de wijze waarop de
doelstellingen op dienstverleningsgebied gerealiseerd worden door de gekozen ICT-opzet.
Maak duidelijk dat in het geval van bestuurlijk keuzes wat de relatie van de organisatie-
doelen is met de toepassing van ICT. 
2. Grave kwam met een eigen reactie die afweek van die van de colleges van de andere Land van Cuijkse gemeenten. Later meer hierover.
3. In het verslag van het coördinatieoverleg van de burgemeesters van het Land van Cuijk las ik: 
  • Uitnodigen voorzitter rekenkamercommissie in gang zetten. N.a.v. dit actiepunt koppelt Burgemeester
    Walraven terug over het gesprek met rekenkamercommissie en het Millse Presidium. Ook het rapport
    over het ICT onderzoek komt aan de orde, waarbij aangegeven wordt dat het jammer is dat we er niet
    in geslaagd zijn om een gezamenlijke reactie te formuleren.

  •   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: