Liveblog Graafse raadsvergadering op 27 september 2016.

Raadsvergadering
27 september 2016.
Welkom
door de burgemeester.
Agenda:
Behandeling
Gebiedsvisie. Van agenda halen. Meerderheid wil niet van agenda halen.
Vragen:
Hennie
Bongers: stand van zaken voorrangspositie Traverse.
Kamps:
evaluatie Catharinahof.
Kamps:
leegstand Wegwijzer. Antwoord: nog niet bekend wat er mee gedaan wordt.
Floor:
stavaza sociale woningbouw. Antwoord: niet te verstaan.
VVD:
Visio terrein?
Algemeen
spreekrecht:
Direkteur
Biblioplus:
Maatwerk.
Wat is nog mogelijk met de bezuinigingen? Deugd dat er een raadsbreed
amendement komt.
Vrijwilligster
Bieb Gassel:
Grave
zet de klok terug. In Cuijk boeken gaan halen en terugbrengen. Neem verstandig
besluit. Behoud samenwerking met Biblioplus.
De heer
Koopmans namens de gebruikers van de bibliotheek:
Geeft
een historisch overzicht. Bedankt de vele vrijwilligers voor hun tomeloze
inzet.
Ingekomen
stukken en mededelingen:
Nel
Schuts
:
brief VNG in presidium bespreken.
Nel
Schuts
:
burgerinitiatieven Wjkraad West. Ficqlaan binnenkort in uitvoering.
Nel
Schuts
:
brief Wijkraad Binnenstad betrekken bij nieuwe proces communicatie enz.
Vaststellen
besluitenlijst:
Nel
Schuts:
geen
antwoorden gezien op 2 vragen. Compliment aanleg bij Valkruid van trottoir.
7. Wijziging
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Stemverklaring
Ben Litjens ik stem tegen.
8.
Litjens. Slager keurt eigen vlees. Tegen.
9.
Ontslag J.Roelofs
10.
Herziening bibliotheekdiensten.
2
amendementen.
Hennie Bongers:
Waardering
insprekers en wethouder Joon. Veel kontakt geweest met collega- raadsleden.
Leest dictum voor.
Spoorendonk:
Verheugd
samenwerking binnen de raad. Leefbaarheid versterken. Buurtbibliotheken in
dorpen oprichten.
Floor:
Bieb
andere positie dan voorheen. Onze keuze gaat uit naar voorstel 3.
VVD:
Succes
met de uitdagingen.
Nel
Schuts:
Veel
succes met de bieb.
Jacques
van Geest:
Voor
het eerst sinds 2008 positief besluit op cultuur gebied. We steunen het
amendement.
EVA:
Altijd
de weg naar de bieb gevonden. Denk met plezier terug. Bieb midden in de
maatschappij staan. Deze voorziening steunen.
Wethouder
Joon:

Alle
waardering voor vrijwilligers en bestuur. Toegevoegde waarde…internet…bieb
leeft enorm…1000 leden….. Bijna 10 euro per lid draagt de gemeente bij. Blij
herpositionering van de bierdiensten.
Ben Litjens: nooit op onderwijs en bibliotheek bezuinigen. Open Doekje.

Jaarstukken
2015:
Kamps: VISIO
terrein geboekt als park. Tegen dit voorstel. In een keer afschrijven. Niet
doen.
Nel
Schuts:
vele
aanpassingen nagestuurd. Eerst naar de auditcommissie. Controle sociaal
domein..beperkte controle goedkeuring.
Ben
Litjens
:
behoorlijk verschil van mening met de accountant?
Pensioenbijdrage
wethouders te laag geraamd? Geen verantwoording voor deze jaarstukken.
EVA: kan
niet instemmen met dit voorstel.
Joosten: wacht
beantwoording wethouder af.
Joon: stevig
gesprek met accountant gevoerd. Boekhoudkundige aanpassingen doorgevoerd.
Kamps: in twee
delen gekocht.
Joon: Waarde
op nul zetten van deel terrein waar nog geen bestemming voor is.
Jacques
van Geest:
je begint met exploitatie met een grond waarde van nul.
Niet acceptabel. Standpunt van het college: eerst visie ontwikkelen. Toekomst
is te onzeker. Tweede keer eerder: oude stadhuis, omgeving Hart van Grave.
Joon: grond
van de buurman kun je maar een keer kopen. Geen idee of haalbaar is weg te
verplaatsen. Stevige discussie met accountant. Akkoord.
EVA: gemeenschappelijk
geld uitgegeven. Niet kies nu openbaar park.
Joon: grond
die we gewoon willen hebben.
Jacques
van Geest:
relatie leggen met de stad. Verleggen van de
provinciale weg. Iets moois doen. In de woningbouw is gebruikelijk dat als er
10 jaar geen ontwikkelingen zijn wordt de grond op nul gezet.
Burgemeester: geef
het de tijd om tot ontwikkeling te komen.
Kamps: per
jaar betalen we 60.000 euro voor de rente.
Jacques
van Geest:
relatie gaat verloren. Het klopt niet. Pleidooi voor
een andere manier.
Nel
Schuts:
Opmerking
wethouder onjuist dat plek nog niet bekend was. Dat Brede School op Oost zou
komen was wel juist.
Smulders:
strategische
aankoop. Waarheid in het midden. Voorlopig functie park.
Joosten:
felle
discussie met de accountant. Positief afsluiten. Positief resultaat..
Hennie
Bongers
:
verschil van de beide keuzes. Risico’s aan?
Joon:
evaluatiegesprek met accountant. Gesprekken met accountant waren niet altijd
even prettig. Prima jaarrekening. Behoorlijke stappen gemaakt. Het is het
verleden. Niet mee eens dat we geen goedkeurende verklaring hebben gekregen van
accountant.
We
weten niet of we het binnen 10 jaar kunnen ontwikkelen.
Stemverklaring:
Ben
Peters:
Bevolking
oproepen nu al te bezoeken.
Nel
Schuts en Hennie Bongers stemmen voor en Ben Litjens stemt tegen.
Visioterrein
West.
Tegen:
Ben Litjens, VPGrave en EVA..5 tegen.
Gebiedsvisie
Waterlinie
Ben
Peters: amendement
Aan
te passen besluiten. O.a. Hoogteaccent aan de Haven 7 woonlagen.
Kamps:
motie
Missen
eenheid. Stedenbouwkundige visie opstellen. Waterfront.
Nel
Schuts:
Veel
input verworven. Raad ook betrokken bij overleg. Complimenten voor deze klus.
Hoogte kopgebouw zet alles op losse schroeven. GBB laat per email  weten dat knelpunt kan worden opgelost.
Ontwikkelingen Maaszicht en Scheepswerf moeten worden meegenomen. We steunen
motie van CDA.
Jacques
van Geest
:
goed stuk. Nog veel gebeuren. Mee ondertekenen van amendement. Meest verfijnde
oplossing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: