Terug in de tijd. Oppositie stemde tegen de begroting waarin fors bezuinigd werd op de bieb. Korte reactie van Keerpunt 2010 op de te(leurs)tellende begrotingsbehandelingen.

  • Tijdens de reactie van de derde wethouder, Anja Henisch, op doorvragen van Keerpunt 2010 werd duidelijk dat de risico’s/tegenvallers van de transities uit dit potje, reserves van 4 miljoen, betaald moeten worden. De wethouder financiën fluisterde dat haar in. De enorme risico’s die Grave gaat lopen zijn niet in geld inzichtelijk gemaakt in de aangenomen begroting door de 8 voorstemmers van de Brede Coalitie.
  • Dat is ook een van de redenen geweest om tegen deze begroting te stemmen. De hele oppositie stemde tegen. Met een stem meer, 8 tegen 7, werd de begroting aangenomen. 
  • Veel moties van de gezamenlijke oppositie, waar aan door de drie fracties veel werk was besteed, werden verworpen. 
  • Keerpunt 2010 neemt de toegeworpen handschoen om via strijd toch nog zaken te bereiken weer op. Gelukkig gaan we gezamenlijk overleggen over de reactie naar de provincie over de bestuurlijke toekomst. Deze toezegging deed de voorzitter van de raad. 
  • Ook wordt het plan van de eigenaar van het onroerend goed, aan de Graafse Maaskade om dit industrieel terrein om te toveren tot een gebied met wonen, hotel, recreatiedoeleinden en doorgang naar de Nieuwe Haven via de agendacommissie op de agenda van de commissie ruimte geplaatst.  Een extern buro heeft dit plan al geruime tijd met het ambtelijk apparaat besproken. Keerpunt 2010, lijst Eva en VPGrave drongen hier ernstig op aan. Dit plan, dat mooi aansluiten op het Waterfront en onze ambities op toeristisch/recreatief/ondernemend terrein,  torpederen zou opnieuw een dieptepunt in de Graafse geschiedenis. 
  • Dit nieuwe debacle  komt dan in het rijtje: afwijzen aanleg spoorlijn, wildwaterbaan die er nooit kwam, 600 woningen op Wisseveldterrein die ooit beloofd zijn en carillontoren die weer ter discussie wordt gesteld. Grave heeft goud in handen door samen met de eigenaar van deze unieke locatie dit gebied te ontwikkelen. 
Via de de digitale de Gelderlander, e-paper, lees ik net dit bericht. Grave heeft wat uit te leggen aan haar inwoners en ondernemers. Gelukkig is er nog een oppositie van lijst Eva, VPGrave en Keerpunt 2010.
  • Suggestie voor wethouder Eric Daandels (ook CDA): Misschien een agendapunt voor het brede overleg,Economisch Platform Grave, met ondernemers, Graveon, Kamer van Koophandel, Industriële Kring  Land van Cuijk waar Keerpunt 2010 graag verslagen van wil inzien?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: