Is het college hiervan op de hoogte. En…..?

Aftrap aanpak winkelleegstand met ‘hart voor de zaak’

16-09-2016 1 reactie 
Vernieuwing in het wijk-, dorps-, of stadcentrum stimuleren en winkelleegstand aanpakken. Dat beoogt het programma Hart voor de Zaak dat woensdag 14 september van start ging bij Werkplaats De Gruyter.
 Video downloaden:  Link
Het programma bestaat een reeks masterclasses en Brabantbrede kennisbijeenkomsten, die voortdurend worden gevoed vanuit 4 ‘praktijken’ in Boxtel, Loon op Zand, Oudenbosch en Aalst. Aan de praktijken werken ondernemers, centrummanagers, gemeenten en provincie mee, maar ook 150 studenten Small business en retail management van Avans. Zij gaan vooral op zoek naar innovatieve oplossingen.

Winkelleegstand

Winkelleegstand neemt in Brabant – net als in andere provincies – steeds verder toe. Op dit moment bedraagt de leegstand in Brabantse binnensteden zo’n 12%. “En dat is echt niet alleen te wijten aan het internetwinkelen,” licht gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) toe. “Terwijl de behoefte aan traditionele winkelformules al jaren afneemt, is het aantal winkelmeters alleen maar gegroeid.” Eind vorig jaar stelden de 4 Brabantse regio’s daarom met de provincie regionale detailhandelsvisies vast. Kern van die visies: per saldo geen winkelmeter meer erbij en concentratie van winkels in compacte winkelkernen. Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan kennis voor de uitvoering van deze ambities. Daarom ontwikkelde de provincie met Werkplaats De Gruyter een kennisprogramma rond 4 praktijken, dat vooral op de uitvoering is gericht. 

4 praktijken in Brabant

Verspreid over Brabant doen het komende anderhalf jaar 4 centrumgebieden mee met ‘Samen hart voor de Zaak’. In de praktijken willen de betrokkenen ondernemerschap stimuleren door samen met gemeente, inwoners, ondernemers en studenten aan de slag te gaan, onder leiding van deskundige procesbegeleiders. Elke praktijk moet resulteren in een concreet uitvoeringsplan, dat ook weer aanknopingspunten biedt voor andere stads- en dorpscentra in Brabant. “Ondanks de leegstand neemt de behoefte van mensen aan ontmoeting en beleving juist toe,” legt Van Merrienboer uit. “We moeten dus op een nieuwe manier naar onze kernen kijken om samen te ontdekken hoe we het centrum weer een kloppend hart kunnen geven. In de praktijken werpen we een creatieve nieuwe blik op het centrum en zetten we samen de schouders onder de kwaliteit van leven.” 

Flinke portie lef

Prangende kwesties, knelpunten en succesfactoren uit de praktijken vormen belangrijke input voor een serie bijeenkomsten die vanaf november plaatsvindt en deels open staat voor iedereen. Gedeputeerde van Merrienboer sprak zijn waardering uit voor de deelnemers: “Boxtel, Loon op Zand, Oudenbosch en Aalst durven het aan om zich kwetsbaar op te stellen en hun succesvolle ervaringen, maar ook struikelblokken of tegenvallers met heel Brabant te delen. Dat vraagt om enthousiasme om er écht iets van te willen maken en een flinke portie lef.” 

Brabantse aanpak leegstand 

De activiteiten maken deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, die de provincie momenteel – al doende – ontwikkelt. Samen met vastgoedeigenaren, financiers, gemeenten en kennispartners werkt de provincie aan oplossingsrichtingen voor de toenemende leegstand in onder meer winkelcentra, op bedrijventerreinen, kantoren en agrarische bebouwing. Dit najaar leggen Gedeputeerde Staten de Brabantse Aanpak Leegstand voor aan Provinciale Staten.

Retaildeal

5 oktober tekent de provincie Noord-Brabant bovendien met het Rijk, marktpartijen en andere provincies, een provinciale retaildeal. Met de retaildeals wil minister Kamp van Economische Zaken de landelijke Retailagenda concretiseren en komen tot een transitie in winkelgebieden. Het programma Hart voor de Zaak maakt onderdeel uit van de Brabantse versie van de retaildeal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: