Extra raadsvergadering Graafse raad.

beste Sophie en Lex, 
Mede namens vier raadsleden ( mogelijkerwijs worden het er meer) en mezelf doe ik hierbij het verzoek om op basis van artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet, een extra raadsvergadering te houden.  De reden is dat wij, op basis van nieuwe informatie, de motie die op 12 juli 2016 is aangenomen met betrekking tot het houden van een bestuurskrachtonderzoek ( enkel voor de gemeente Grave ) opnieuw aan de orde willen stellen. Gisteravond hebben we, via  de burgemeester, deze informatie vernomen.  Verder heb ik nog aanvullende informatie ontvangen van de voorzitter van de regiegroep, de heer Siroen. 
Wij willen voorkomen dat er door het college een opdracht wordt verstrekt aan een bureau terwijl men binnen de regiegroep voornemens is een bestuurskrachtonderzoek te houden vooralle gemeenten in het Land van Cuijk.  In onze visie is het zonde van gemeenschapsgeld als de gemeente Grave hier een eigen koers gaat varen.
Wij willen dat voordat door het college de opdracht wordt verleend betreffende het bestuurskrachtonderzoek, een raadsvergadering wordt gehouden waarin de motie van 12 juli 2016 opnieuw aan de orde komt.
Wij verzoeken het college vriendelijk doch dringend geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat door de gemeenteraad opnieuw is gedebatteerd over nut / noodzaak van de motie.  Indien het college daarover een andere mening heeft, horen we het graag onverwijld.
Met vriendelijke groet
Mede namens
Suzanne de Zoeten, Hennie Bongers, Ben Litjens en Jacques van Geest
Léon Kamps
VPGrave

Extra raadsvergadering dinsdag 6 september 2016

Op dinsdag 6 september 2016 wordt een extra raadsvergadering gehouden.
Deze extra raadsvergadering is aangevraagd door de heer Kamps (VPGrave) en wordt ondersteund door diverse andere raadsleden. De Gemeentewet schrijft voor dat als een raadslid, daartoe door minimaal twee andere raadsleden ondersteund, een gemotiveerd verzoek indient, de voorzitter verplicht is een raadsvergadering uit te schrijven. Het verzoek van de heer Kamps is aldus gemotiveerd:
“De reden is dat wij, op basis van nieuwe informatie, de motie die op 5 juli 2016 is aangenomen met betrekking tot het houden van een bestuurskrachtonderzoek (enkel voor de gemeente Grave) opnieuw aan de orde willen stellen. … Wij willen voorkomen dat er door het college een opdracht wordt verstrekt aan een bureau terwijl men binnen de regiegroep voornemens is een bestuurskrachtonderzoek te houden voor alle gemeenten in het Land van Cuijk. In onze visie is het zonde van gemeenschapsgeld als de gemeente Grave hier een eigen koers gaat varen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: