Leo de Vreede in de Gelderlander over toekomst van het Graafse bestuur.

Fusie gemeenten komt er, maar is niet de oplossing
Als men werkelijk nog gelooft in een zelfstandig voortbestaan van de huidige gemeenteraden met een eigen bestuur in het Land van Cuijk is het goed alle alternatieven te onderzoeken. Dus ook het idee van Harry van der Burgt voor één supergemeenteraad voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk.
Deze ‘superraad’, zoals De Gelderlander donderdag 4 augustus meldde, moet de plaats innemen van de afzonderlijke volksvertegenwoordigingen. Aan het hoofd ervan staat één nieuwe burgemeester met wethouders.
Dan ben ik wel benieuwd naar het verschil met bestuurlijke fusie of herindeling. Dat de machtsverhoudingen in die superraad worden bepaald door de oude gemeentegrenzen in plaats van door verschil in opvattingen zorgt voor ingebakken conflicten.
Als de eigen gemeenteraden naast of onder de superraad blijven bestaan, is het goed eens naar het verleden te kijken. Dan zal blijken dat de constructie heel sterk lijkt op de streekraad Land van Cuijk, die het laatste kwart van de vorige eeuw heeft bestaan. Die constructie werd in een aantal varianten in heel Nederland uitgeprobeerd. Uiteindelijk zijn ze allemaal weer opgeheven, omdat men geen vierde bestuurslaag wilde.
Nu wordt gewerkt met gemeenschappelijke regelingen, afhankelijk van het onderwerp, van drie tot negentien gemeenten. In de loop van de tijd is de invloed van de gemeenteraden op het beleid van die gemeenschappelijke regelingen steeds verder uitgekleed. In de praktijk is, zover ik weet, nog niet gebleken dat het ontbreken van invloed van de gemeenteraden nadelige invloed heeft gehad op de kwaliteit van het werk.
Zeker omdat in Cuijk, Grave en Mill het ambtelijk apparaat al is gefuseerd, is volgens mij een bestuurlijke fusie van gemeenten onafwendbaar. Maar in mijn ogen is dat ook geen oplossing voor de organisatie van ons staatsbestel. Nu al is bekend dat het Land van Cuijk niet voor alle gemeentelijke taken groot genoeg zal zijn. Opvallend is dat in de discussie de groep waar het om gaat, de gewone burgers, geen rol speelt. Een enkele politieke partij pleit voor een referendum, maar dat noem ik geen deelname aan de discussie.
Wat wil de huidige burger eigenlijk van zijn of haar bestuur? De huidige mens is heel anders dan die uit de tijd dat gemeenten als bestuurlijke eenheid werden ingesteld. Je werd veelal geboren, ging naar school, werkte, trouwde en voetbalde en ging ten slotte dood in dezelfde gemeente. De betrokkenheid bij het reilen en zeilen van die gemeente was groot. En betrokkenheid van de burger is voor een democratische bestuursvorm een levensvoorwaarde.
Al eerder heb ik in een artikel in De Gelderlander geschreven dat een bestuurlijke organisatie gebaseerd op functies efficiënter zou zijn en dat betrokkenheid bij het bestuur van de burger niet vanzelfsprekend is. Omdat die betrokkenheid een voorwaarde moet zijn om deel te nemen aan het bestuurlijk proces, moet ook het kiesstelsel op de helling. Hoe, weet ik ook niet. Wat ik wel weet, is dat de vraag niet beperkt moet blijven tot één gemeente in het Land van Cuijk of toch meer. Misschien zouden we met zijn allen daar eens over kunnen nadenken en praten.
, Grave
Is één supergemeenteraad voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een goed idee?
Stem mee op dg.nl/superraad.
Je werd geboren, ging naar school, werkte, trouwde en ging dood in dezelfde gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: