Hoe verder met Cultureel Grave na de sluiting van het Arsenaal?

Locaties Filmcafé e.a.
verenigingen/stichtingen/evenementen.

Feiten publiceren is altijd goed; daarbij oplossingen aandragen nog beter.

Mevr. Ton Verhaak was de grote pleitbezorger van Catharinahof met Kultuurhuus


Reactie op faillissement Arsenaal en vooral de gevolgen daarvan na een uurtje
brainstormen:
Mag” de burger weer “meedenken” of “moet”
de gemeente meedenken, zelf de handschoen oppakken? Ons gebrek aan
betaalbare ruimte voor lokale verenigingen/stichtingen was, is, wordt en blijft
een structureel probleem. Waar blijft de Raad van inspiratie? Het Centrum
Management, de gemeenteraad? Gaat dit evenals andere soortgelijke ‘projecten’
weer jaren duren eer er een oplossing komt?
Ook ik (als lid van een politieke partij
en meerdere verenigingen) heb gemerkt dat het in Grave best moeilijk is voor
verenigingen betaalbare en geschikte locaties te vinden ondanks een flink
aantal leegstaande panden. In omliggende gemeenten liggen de prijzen vaak veel
lager en hoe dit komt valt nog te bezien. Misschien dat de afspraken die nog
niet zo lang geleden in Grave zijn gemaakt m.b.t. kortingen en subsidies voor
lokale verenigingen en stichtingen, en de uitbaters van locaties moeten worden
herzien? De gemeenteraad heeft hier absoluut een schone taak want er zitten
zeker politieke kantjes aan het verhaal (toekenning subsidies e.d.).
Alternatieve locaties? (Ervan uitgaande dat elke zichzelf
respecterende STAD een Bioscoop in het centrum moet kunnen handhaven.)
1. Het onderkomen van Het Cloveniersgilde/museum De
Hampoort?
2. Wat zijn de mogelijkheden, plannen en
mogelijkheden Visio-terrein?
3. Esterade (nog haalbaar als
noodoplossing net buiten het centrum)
4. De enorme ontvangsthal van het
stadhuis? Leuk; brengt de burger toch ook weer ‘wat dichter bij de gemeente’?
Lekker veel parkeerruimte beneden en beveiliging om de hoek? Meer dan genoeg
opslagruimte voor stoelen!
5. Een gedeelte van de showroom van De
Greeff Caravans? Zoiets kan natuurlijk alleen mits De Greeff niet in 2018
ineens als een soort pop-up gaat solliciteren naar een wethouderspost?
6. Het oude Maaszicht? Restaurant/kapel/ontmoetingsruimte. (Overleg met
Brabant Wonen)
7. Elke maand een andere pop-up bioscoop?
(Leegstaande panden genoeg in Grave en dat zal zo blijven.)
8. Het Arsenaal gehuurd door de gemeente,
why not?
9. Is er ruimte beschikbaar in de
Elisabethkerk en kan er over ‘gesproken’ worden?
10. Wat zijn status/toekomstplannen rond
het voormalige Palazzo? Is het college überhaupt hiermee op de
hoogte?
11. Cultureel centrum Catharinahof. Gemeente Grave geeft al jarenlang een afgeslankte bijdrage in de exploitatie.(motie Godfried Koevoets LPG)

12. Zal ik/zullen wij eens contact opnemen
met een aantal bedrijven die mogelijk Grave als onderdeel van hun regionale
Bioscoop/theater bedrijf willen bekijken?
Het zou goed zijn als zowel het college
van B&W als de burgers van Grave en dus hun volksvertegenwoordigers nog meer
/betere mogelijkheden aandragen
. Een kritische evaluatie van gemaakte
afspraken en de publicatie daarvan + een benchmark
met behulp van cijfers van omliggende gemeenten zou daarbij nuttig en
transparant zijn. Daarnaast roep ik bij deze alle burgers op Geef je mening
aan ‘jouw’ raadslid en mogelijk heb of weet je zelf mogelijkheden in de
binnenstad? 
Misschien kunnen we dan zelf eerst aan de slag in plaats van weer
een duur extern bureau in te huren? Wat betreft de politieke kant van dit
onderwerp (want die is er!) lijkt Keerpunt 2010 mij de beste partij om voortvarend
het voortouw te nemen. 
Hoog op de agenda na het reces.  

Hester Kruizinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: