Raadsvergadering op 9 juli 2016
1.Opening
2.  Vaststellen agenda
Spoorendonk:
bestemmingsplan bomenteelt vanavond niet behandelen. Dus van de agenda voeren.
VVD wil wel
behandelen.
LPG: niet rijp voor
besluitvorming.
Liberaal Land van
Cuijk: agendapunt gewoon gehandhaafd.
Keerpunt 2010: Nel
Schuts: we wilden dat via de agendacommissie al van de agenda halen.
VPGrave:in het najaar
behandelen is geen probleem.
Joosten: agendapunt 14
amendement en motie
Agendapunt 15 een
amendement.
Nel Schuts: motie
vreemd aan de orde van de dag: snippergroen.
Wisseveld naar voren
halen gezien de vele aanwezigen. Agendapunt 23 wordt 14A.
3.  Vragen
Astrid Floor: brief van OR CGM.
Gemeenteraden, colleges gaan hier niet over.
Directeur van de organisatie gaat er over.
Hij is het bevoegde gezag.
Kamps: we gaan over budgetrecht.
Nel Schuts: we behandelen dit bij jaarrekening enz. CGM
Hennie Bongers: complimenten organisatie smartlappenfestival.
Vraag: plannen Dagelijks Leven in de Stoof. Buurtbewoners willen in gesprek met
U. Goede tijdige communicatie. Mis ik in deze zaak. Bouwproject aan de Stoof.
Missen van trottoir. U hebt niet geluisterd naar de vraagstelling.
Verkeersveiligheid moet ook ter discussie gesteld worden.
Kamps: blij Flairtrade onderzoek.
Huishoudelijk
hulp: kaart Grave was rood bij Omroep Brabant. Anja Henisch: Ons beleid hoeft
niet aangepast te
worden.
Huisvesting vergunninghouders en statushouders. We zijn in gesprek. R.O.
moeilijk traject. Dit jaar nog niet bouwen.
1.
Van Geest:
Prestatieafspraken
woningbouwvereniging. Na de zomer meer informatie.
Aan de slag
met Prinsenstal?? Entree vanuit Cuijk. Ontwikkelaar en woningbouwvereniging aan
de slag?
Gaat te ver
om meer te zeggen.
We kunnen
het maar een keer goed doen.
VISIO
terrein: wanneer bekend wie langschapsarchitect wordt? Roolvink: voor de
zomervakantie komt er nog een bericht over de stand van zaken.
Schuts: overzicht gang van zaken Broekmans Sprengers
Schuts: gevolgen verbouwing deEster.
Ben Litjens: irritante drempels weghalen? Geen signalen gehad.
Kruispunt bij Stadhuis nu eerst kleinschalig onderhoud.
4.  Algemeen spreekrecht
Drie insprekers:
Mevr.School namens ondernemers van het Wisseveld. WVG opgelegd in
2003. Voorstel: 600 woningen bouwen.
Maatschappelijk
belang groter dan ondernemersbelang.
Conclusie
al verteld? Burgemeester. Hier bij laten.
Mevr. Van Kempen:
In 2009
verhuisd naar Wisseveld. Wij van 59 jarige winkel willen doorgroeien.
IVN; de heer Peters: bescherming natuur. Boomteelt
Grave. Cuijk en Grave IVN: goede afwegingen bomenteelt. Inzetten voor kwestbare
gebieden. Keerpunt 2010 en EVA vragen we om met ons in gesprek te gaan.
5.  Ingekomen stukken en mededelingen.
46
ingekomen brieven.
1.  
begin
electronisch factureren?
2.  
Grave
afwezig. Ik stond in de file op vakantie. Andere verdeelsleutel Veiligheidsregio.
Afdoening brief hr. Van de Pas?
21 en  23.
Heeft deze uitspraak gevolgen huishoudelijke hulp? Andere manier om antwoord te
krijgen.
2.
Pro Demos? Geen belangstelling voor de Dag van de
Democratie bij meerderheid van de raad.
Schuts: meerderheid van de raad heeft besloten om
niet naar VNG te gaan. Rapporten opvragen en behandelen.
Sporendonk: Raadsinformatiebrief. Stevig signaal
afgegeven.
6.  Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2016
A stukken 7 tot 13.
Ben Litjens: Stemverklaring jaarrekening veiligheidsregio.
Tegen
…brandweer..ladderwagen.
14. Samenwerking
Land van Cuijk.
Leden regieteam eerst aan het woord?
Van Geest: ik beveel van harte voorstel van
regieteam aan.
Rick Joosten: U overvalt me hiermee. Geen
behoefte aan. Het onderdeel bestuurlijke fusie steunen we niet. We zullen dit
onderdeel amenderen. Gemeentelijke herindeling buiten beschouwing laten. Mede
getekend door Graafse VVD.
We zijn goed op weg. Laten we het bij samenwerking
houden.
EVA: betreur dat U de consequenties niet doorziet.
Peters (CDA): noodzakelijk stappen te zetten.
Niet instemmen met voorstel. Steunen geen enkele motie. Motie
bestuurskrachtonderzoek. Weten waar we zelf staan. Finantiele onderbouwing.
College moet met voorstel komen. 
Rob Bannink (VVD): mede indiener amendement. Gewogen
besluit maken. Grave kan van uit eigen kracht uitgaan.
Smulders:
Tekst niets mis mee. Waarom compromis weer
veranderen. We geloven niet in herindeling. Waarom amendement?
Ben Litjens: twee smaken. Referendum aan de
bevolking voorleggen.
Invulling Scheepswerf. Bestuursklimaat aanpassen.
Pleit voor referendum. Ik stem voor.
Nel Schuts: na de gemiste kans van de vorige
vergadering. Provincie geeft een veeg uit de pan. Visie op bestuurlijke
toekomst. Een stok achter de deur. Concept besluit bestuurlijke fusie
geschrapt. Keerpunt 2010 stemt tegen amendement. Gewoon onderzoeken. Bij
resultaten neerleggen. Niet voor de motie. Eerst onderzoek dan kijken we
verder. Alleen voor Grave bestuurskracht onderzoek zijn we tegen.
EVA: tegenstanders van fusie durven het
onderzoek niet aan. Voorstanders wel. Brede verkenning. Ondermijning
eensluidend besluit.
Jacques van Geest:
Amendement: beperking.
We willen openstaan voor alle opties.
Motie: regieteam krijgt opdracht voor onderzoekers.
Binnen opdracht bestuurskrachtonderzoek over het hele Langeisoleerd geen goed idee. Pleiten voor bestuurskrachtonderzoek in alle
gemeenten.
Rick Joosten: amendement is om een sterker
besluit te krijgen. Paard bij de oren pakken. Burgemeester: Koe bij de horens.
Laten we bestuurskracht wel onderzoeken. Ben
Litjens
: tegenwoordig hebben de koeien geen horens meer.
Jacques van Geest: bestuurskrachtonderzoek voor alle
gemeenten.
Resultaten per gemeente gerubriceerd. Ik sta voor
schut als Grave al aan onderzoek begint.
Hennie Bogers: dubbel signaal motie. Verkenning
moet aantonen. Niet in een gemeente. Weer gedoe onderling. Niet verstandig.
Nel Schuts: Grave moet geen eigen weg
bewandelen. Probeer een koers te varen.
Kamps: heeft het college al over deze
motie nagedacht? Procesvraag. Burgemeester.
Burgemeester: Later gaat het college over
motie praten. Laten we kijken wat ons verbindt.
Peters: motie om gereedschapsset te
hebben. Argumenten verzamelen.
Nel Schuts: vreemd.
Alleen voor Grave. Waarom niet voor CGM?
Van Geest: 5 voor de prijs van 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: