Ook herindeling mag onderzocht worden: ARENA

Coalitie Grave verdeeld over verkenning samenwerking

Ook herindeling mag onderzocht worden

6-7-2016 om 16:09 Door Freddy Klooté 

GRAVE – Wie gedacht had dat de raadsvergadering van afgelopen dinsdag weer zou uitlopen op urenlang bekvechten, gevolgd door een 8-7 overwinning voor de coalitie, kwam bedrogen uit. Het bekvechten viel best mee en het CDA koos ervoor een van de coalitie afwijkende mening te hebben. En dat nog wel over het heetste hangijzer in de Graafse politieke geschiedenis: het op een kier zetten van een eventuele herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk. De laatste reddingsboei, een motie om een bestuurskrachtmeting voor de gemeente Grave te laten uitvoeren, kreeg wel de steun van het CDA en zelfs van de Lijst Eigenhuijsen.

De hele discussie ging over een paar woorden die niet in het voorstel van het regieteam stonden. Naast praktische zaken als een agenda met 12 projecten, de duurste uitvoering, de benodigde financiën, uitvoering door professioneel projectmanagement en de positie van de raad als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan te borgen, stond het grote discussiepunt onder nummer 6: “Een verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking”. Niks mis mee, zou je denken. Dat dacht ook de oppositie. Mooi geformuleerd en alles dekkend. Maar juist dat “alles” was het grote pijnpunt voor elk raadslid dat niets van een herindeling wil horen. In dat “alles” zit namelijk de mogelijkheid om ook een eventuele herindeling te onderzoeken. Geen wonder dat van de zijde van de LPG en de VVD een amendement werd ingediend.
Amendement

Het amendement was conform het hierboven beschreven punt 6, maar met de aanvulling “en daarbij gemeentelijke herindeling buiten beschouwing te laten”.

Rick Joosten (LPG): “We willen samenwerken op basis van inhoud. Ook kijken naar innovatieve vormen. Samenwerken en samen doen. Maar een bestuurlijke fusie willen we niet”. Eva Eigenhuijsen wees naar de provincie: “Gedeputeerde Spierings wil vóór 1 juli een duidelijk besluit horen. U houdt dit op deze manier tegen”. 
Astrid Floor: “De provincie gaat alleen ingrijpen als de gemeente er financieel slecht voor zou staan”. Eva Eigenhuijsen : “Erg dat u deze houding aanneemt. De consequenties neemt u niet”. 
Ben Peters (CDA) nam even afscheid van de coalitie: “Dit is een compromis van het regieteam. Het nemen van een afwijkend besluit zou ons van de overlegtafel weg brengen. We gaan mee met het voorstel van de regiegroep”. Met deze uitspraak konden de koppen worden geteld en was het duidelijk dat de oorspronkelijke tekst zou blijven bestaan. Toch nog enkele opmerkingen. 
Frans Smulders (Trots Liberaal): “We hebben dit rapport tien maanden geleden ook al in deze zaal behandeld. De passage waarover we het hebben is een compromis. Wij zijn niet uit op herindeling, zoals we dat ook in het Graafs Manifest hebben afgesproken”.

Ben Litjens (Keerpunt 2010) heeft nooit veel woorden nodig, maar is wel heel duidelijk: “Het is een beladen punt. Volgens mij zijn er maar twee smaken. Je blijft zelfstandig of je gaat samen met Cuijk e.a. Ik pleit voor een referendum over deze twee mogelijkheden”.
Nel Schuts (Keerpunt 2010): “We hebben het over een standpuntbepaling. De Provincie weet daar wel een antwoord op en heeft ons al een veeg uit de pan gegeven. Keerpunt is een voorstander van breed overleg ook over een bestuurlijke fusie. We gaan niet mee in het amendement”.

Motie

Als laatste redmiddel voor de coalitie kwam er een motie over de uitvoering van een bestuurskrachtmeting van de gemeente Grave. Ingediend door de weer verenigde coalitie. 

Jacques van Geest (VPGrave) zag dat niet zitten: “Een onderzoek naar de bestuurskracht? Het regieteam moet dan daarvoor een opdracht geven en dan zal het in alle gemeenten moeten. Een onderzoek, geïsoleerd voor Grave is geen goed idee. Dat zullen we zeker ook niet steunen”. Rob Bannink (VVD) wilde een onderzoek door een eigen bureau, alleen voor Grave.

Hennie Bongers (Keerpunt 2010): “Deze motie is een dubbel signaal. Aan de ene kant wil je je eigen kracht onderzoeken. Aan de andere kant is er de verkenning die moet aantonen of die bestuurskracht er wel of niet is. We moeten geen onderling gedoe. Is niet verstandig”.

Eva Eigenhuijsen had een aparte reden om vóór de motie te stemmen: “Ik ga dit goed volgen. Kijken of er voldoende objectiviteit is en er voldoende afstand wordt bewaard van de coalitie. Want wie betaalt, bepaalt”. 

Jacques van Geest: “Wij zijn tegen de motie, maar ik zal het meenemen naar het regieteam”.
De stemmingen gaven geen verrassingen meer te zien. Het amendement werd met 6-9 verworpen. Het hoofdvoorstel van het regieteam Land van Cuijk werd met 9-6 aangenomen. De motie voor een bestuurskrachtmeting haalde het met 9-6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: