Motie van Keerpunt 2010, die ondersteund werd door EVA en VPGrave. Omdat steun van de coalitie ontbrak werd deze motie na een schorsing ingetrokken.

Uit mijn foto-archief: Frank Houtappels, journalist van de Gelderlander, vraagt een reactie op de laatste ontwikkelingen met zijn werf na zijn dramatische beslissing om het faillissement aan te vragen.


Uit mijn foto-archief:  
winnaar van de Ondernemersprijs van het Land van Cuijk.

MOTIE:  Vreemd aan de orde van de dag

Herontwikkeling van de Scheepswerf Grave 
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 12 juli 2016
Overwegende:
– dat de eigenaar van de Scheepswerf Grave sinds 2014 doende is met nieuwe ontwikkelingsplannen: GRAVE WERF IN TRANSITIE; 
– dat deze plannen- door het bestaan van een milieucirkel van het bedrijf – ook van belang zijn bij en voor de realisering van de – uitwerking van de (vervolg)plannen van het project Waterlinie door de Grond- en Bouwbank (GBB); 
– dat deze plannen de intentie hebben om het gebied van de gehele Maasboulevard te versterken en de stad Grave een kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van: woningbouw; horeca gecombineerd met hotel accommodatie; 
recreatie en toerisme; 
– dat het project vooralsnog geen bezwaren ontmoet van Rijkswaterstaat en van Waterschap Aa en Maas en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 
– dat in de werktabel 2016Woningbouwprogrammering de Scheepswerf is opgenomen voor 2024/2025;
– dat blijkens een schrijven van de gemeente aan de ondernemer d.d. 10 maart 2016 het college wil komen tot een compacte intentieovereenkomst met onder meer een beschrijving van de na te streven doelen de uitgangspunten, duur/tijd van de overeenkomst, financiële aspecten, wenselijke bouwmassa, het beeld op Historisch Grave en de aansluiting op het woningbouwbouwprogramma;
– dat de ondernemer inmiddels ruim twee maanden in afwachting is van een programma op hoofdlijnen: Wat wil de gemeente v.w.b. de massa en maatvoering van de gebouwen, van een hotel; welke eisen zijn er i.v.m. Historisch Grave? ; 
– dat de plannen voor deze unieke plek – gezien de markt – als kansrijk kunnen worden gezien, maar dat de ondernemer geen zicht heeft op de kaders, die de gemeente aan de wijziging van de bestemming van de scheepswerf stelt; 
– dat van de ondernemer, die tot nu toe reeds grote uitgaven heeft gemaakt, 
niet kan worden gevergd, dat de gemeente geen uitsluitsel geeft en dat hij moet weten waar hij aan toe is om een keuze te maken tussen wel of geen herontwikkeling van de scheepswerf;
Roept het college op:
Met gezwinde spoed in contact te treden met de ondernemer; kaders aan te geven waarmee de plannen Grave Werf in Transitie verder uitgewerkt kunnen worden. 
En gaat over tot de orde van de 
Ondertekening en naam:
Fractie Keerpunt 2010​
B.W.A.M. Litjens​​​
H.M.J. Bongers 
P.C. Schuts​​​​​​​​​​​

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: