Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de raadscommissie Ruimte op 28 juni 2016.

Betreft Agendapunt 9: Aangepaste vaststelling bestemmingsplan “Boomteelt”
Kaarten zijn verschillend en onduidelijk.
We weten niet wat gaan vaststellen.
In het verleden heb ik steeds aangegeven tegen een dergelijk bestemmingsplan te zijn. De gemeente moet zich buiten de teelt van agrarische landbouwproducten houden.  
Op grond van welk recht meent de gemeente dat hij bevoegd is tot een verbod op boomteelt over te gaan? Is dit geen te grote inperking van iemands eigendomsrecht? 
Het huidige ontwerp betekent ook, dat stamrozen, taxusbomen, coniferen, laurierplanten enz, die hoger zijn dan 1,5 meter niet meer in de gemeente Grave mogen worden geteeld.
In Haps, St. Agatha en andere plaatsen zitten diverse rozentelers. Wat is hun toekomst in de gemeente Land van Cuijk? 
Ditzelfde geldt voor boomtelers in het Land van Cuijk. Wat is de betekenis van samenwerking als er een zo’n verschillend beleid wordt gevoerd.
Iedereen weet, dat het hele voorstel is bedoeld om een internationaal opererende bedrijf uit Cuijk de nek om te draaien. De gemeente Grave ziet ook niet in, dat met het geld, dat deze firma inbrengt voor veel boeren mogelijk blijft het landschap te onderhouden. En trouwens dit bedrijf uit Cuijk voert een ecologisch zeer hoogstaand beleid en verschaft aan veel mensen uit de streek werk.
Zelf geeft de gemeente geen dubbeltje uit aan landschapsonderhoud maar wil een eeuwenlang door boeren en vrijwilligers onderhouden landschap zogenaamd gaan regelen. In mijn ogen is dit geen regelen maar ontregelen.
Een voorbeeld daarvan zijn de knotwilgen bij de Lovendaalsingel. De knotwilgen worden gekapt en de gemeente zegt: “We hebben geen geld voor herplant”.
Een ander voorbeeld: Aanbrengen van een laanbeplanting langs de te reconstrueren provinciale weg kan niet volgens de provincie maar wel de teelt van mooie laanbomen, fruit op stam enz gaan blokkeren uit een oogpunt van landschapsbeheer.
Mijn standpunt is: HANDEN AF VAN DE TEELT VAN LANDBOUWGEWASSEN.
B-stuk
Betreft Agendapunt 10: Omgevingsdienst Brabant Noord –Jaarstukken enbegroting
Het onderdeel, dat zorgdraagt voor het ophalen van huisvuil functioneert in mijn ogen goed. Dit onderdeel boekt ook goede resultaten. Houden zo!
Het onderdeel, dat zich bezighoudt met vergunningsaanvragen is zeer kostbaar namelijk € 79,- per uur.
Je schrikt als je tegenwoordig een vergunning moet aanvragen of een wijziging van een bestemmingsplan.
Ik heb vernomen, dat je op dit moment al flink moet betalen voor de beantwoording van 
een vraag.
Het is alsof je bij de bakker vraagt wat een roggebrood kost en de bakker tegen je zegt: “Je moet eerst een euro betalen voordat ik je op jouw vraag antwoord geef”. 
Dit alles heeft niets meer met dienstverlening te maken.
Van een structurele kostenverlaging is bij de OBDN nog steeds geen sprakeEscharen, 28 juni 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: