Hester Kuisinga dook in de historie van de “carilontoren” !

CarillonToren
Beste Allemaal,
Nadat ik via de gemeentelijke website las dat a.s. donderdag om 18.00 uur de zaak van 17 ingediende bezwaren tegen een bestemming van een zgn. “Uitkijktoren” dient, ben ik nog eens even in ‘de zaak’ gedoken en heb ik alle documenten die ik hier over heb, gecontroleerd. Onderstaand een korte opsomming van wat feiten uit voornamelijk 2013/2014.
1. In 2013 werd op initiatief van het college van B&W een werkgroep, bestaande uit o.a. burgers en stakeholders (waaronder de heer en mevrouw Bakers-Burhorst), Wijkraad Binnenstad (ondergetekende) en Centrum Management opgericht om te ‘brainstormen’ over de bestemming van de Toren en het Carillon. Door het college van B&W werd Bureau Reusen (Sandra Reusen) http://www.reusenproject-n.nl/
Ingehuurd om de diverse sessies van de werkgroep te begeleiden en daaruit een advies samen te stellen.
2. Mevrouw Sandra Reusen heeft na diverse sessies inderdaad een plan ingediend. In 2014 en 2015 heb ik driemaal contact  opgenomen met Sandra Reusen of zij na de indiening van het rapport (zijnde de ideeën en wensen van de deelnemers) ooit nog iets had gehoord of om advies is gevraagd van/door  het college. Mevr. Reusen verklaarde nooit meer iets te hebben gehoord en haar is nooit meer iets gevraagd. Aan de leden van de werkgroep trouwens ook niet. Het rapport; file:///D:/Back-up!!/Downloads/07.%20bijlage%205.%20rapport%20op%20zoek%20naar%20nieuwe%20functie%20(1).pdf
3. In die werkgroep had ik (als Wijkraadvertegenwoordiger) een carillon-architect uitgenodigd om -als gast- uit te leggen wat de mogelijkheden waren van het huidige carillon en/of een evt. uitbreiding daarvan. (Mevr. Eva Eijgenhuisen –tegenwoordig Raadslid- vertegenwoordigde overigens destijds het Centrum Management.)
4. Nooit is door deze werkgroep serieus geopperd om van de Toren een uitkijktoren te maken.
Wel adviseerde de werkgroep in elk geval de volgende stappen te nemen; *Huidig carillon repareren of uitbreiden, *op de begane grond; een fatsoenlijke toegangstrap, + eventueel grote vensters met de mogelijkheid een doorlopende video over Grave te vertonen, daarbij kon een webcam worden geïnstalleerd zodat men de beiaardier kon ‘zien’ spelen.
5. Van meet af aan vroeg de werkgroep om informatie over het beschikbare budget. Mevrouw Reusen wist de hoogte van het budget maar verklaarde dat haar door het college geheimhouding was opgelegd. Na enorm veel zeuren door de werkgroepleden kwam het college uiteindelijk dan met de verklaring dat de restauratie van de Toren betaald moest worden uit het ontvangen bedrag aan subsidies (van de Provincie) voor “Herinrichting van de Binnenstad”. Daarbij had het college het volgende bepaald; Het Binnenhof en de restauratie van de Toren/Het Carillon moesten uit diezelfde pot worden betaald (ik meen dat dit totale subsidiebedrag ongeveer €240.000,= was).
Het complete rapport van Bureau Reusen is te vinden zijn op de gemeentelijke website. Dit rapport was natuurlijk adviserend en niet bindend.
6. Ongeveer 1 jaar later kwam pastoor R. Aarden met het idee om een uitgebreid carillon in de toren van de Elisabethkerk aan te leggen, hetgeen ook werd genegeerd/afgewezen.
Er is nog veel meer te zeggen over de gang van zaken destijds en thans. Ik ben echter teruggetreden uit de Wijkraad Binnenstad en bovendien “geen direct belanghebbende/omwonende”. Let wel; vooral dat laatste punt weegt voor de Commissie Bezwaarschriften enorm zwaar blijkt keer op keer.
Alhoewel mijn mening er niet meer toe zou doen voor de Hoorcommissie wil ik de bezwaarmakers en stakeholders mijn standpunt niet onthouden; Ik kan mij alleszins voorstellen dat u het niet wenselijk acht dat hordes bezoekers van een uitkijktoren met of zonder hun verrekijkers op uw bord en balkon of bed kijken. Mijns inziens bent u als omwonenden al coulant genoeg. Respect hiervoor, u dient het algemeen belang méér dan voldoende, zelfs zonder  uitkijktoren. Een uitkijktoren in de Elisabethkerk kan opgenomen worden in de zgn. stadswandelingen? Of misschien een aparte toren in gebied De Koehoorn met een mooi zicht op Grave, de sluis, de vestingwerken, een fiets-, natuurgebied, in overleg met Graeft Voort?
Tot slot; De gemeente Grave roept keer op keer verschillende praat- en werkgroepen in het leven. In de praktijk wordt er met grote regelmaat met de pet gesmeten naar de adviezen. Nutteloze zoethoudertjes voor het ‘gewone volk’.
Ik wens u veel succes in de Hoorcommmissie.
Met vriendelijke groet,
Hester Kruizinga
Tel.: 06-15104825

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: