Boxmeer wil ook een gedegen onderzoek. Citaat uit raadsbesluit van de gemeenteraad van Boxmeer.

Een verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk best passende
duurzame vorm van verregaande samenwerking. Met deze verkenning starten in 2016.
In de motie over gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk d.d. 10 december 2015
is door ons een stip aan de horizon gezet om de positie van het Land van Cuijk maximaal
te kunnen versterken. Een in 2016 te realiseren gezamenlijke verkenning en
standpuntbepaling ten aanzien van een verregaande vorm van samenwerking of
bestuurlijke fusie achtten wij in het belang daarvan.

In de raadsconferentie van 23 maart 2016 is dat standpunt genuanceerd heeft mede tot
resultaat gehad dat er een meerderheid bleek voor een brede bestuurlijke verkenning.
Een brede verkenning over het gehele spectrum is nodig is om tot een goede en eerlijke
besluitvorming te kunnen komen. Over alle gegevens, voors- en tegens moet kunnen
worden beschikt, waarna een besluit kan worden genomen. Dat doet recht aan alle
betrokken partijen en valt aan de burgers ook uit te leggen. Gehoord de geluiden in de
raadsconferentie van 23 maart 2016 zal de door het Regieteam geopperde verkenning
naar de voor het land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande
samenwerking in elk geval moeten inhouden dat ook een bestuurlijke fusie wordt
onderzocht.
De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen vergen schakel- en
slagkracht, een proactieve houding en professionaliteit. De tijd dringt om daar op door te
pakken. Daarom dient de verkenning niet alleen te worden gestart in 2016, maar ook dit jaar nog te worden afgerond. 


Nog begin 2017 kan dan de noodzakelijke nadere
besluitvorming plaatsvinden. Dit dient een gedegen onderzoek te zijn waar ook het
provinciebestuur bij betrokken wordt. Een externe commissie of bestuurder die hiervoor
wordt ingeschakeld kan onze instemming hebben. Ook het verder en beter betrekken van
de bevolking, bedrijfsleven en andere instellingen verdienen het in dat proces te worden
ingepast. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: