Zeer teleurgesteld ZLTO schrijft brief n.a.v. bestemmingsplan Boomteelt.

College B & W van Grave
en de Raadsleden
Postbus 7
5360 AA Grave
Datum: 14 juni 2016
Onderwerp: bestemmingsplan boomteelt

                                                           

Geacht College en Raadsleden ,
Vooral het feit dat nog steeds voor bijna de gehele gemeente Grave een algeheel boomteelt verbod van kracht zal worden, is onverteerbaar.
Ruim een half jaar geleden hebben we als ZLTO samen met de agrarische natuurvereniging een excursie georganiseerd voor de raad bij een paar van onze boom en plantentelers. Jullie hebben kunnen zien hoe deze bedrijven werken en welke inspanningen ze doen om marktgericht en duurzaam te produceren. We hebben toen gevraagd of de gemeente bereid was om het gesprek aan te gaan met ons en om samen met IVN opnieuw naar de kaart te kijken. B&W heeft daar toen positief op gereageerd. Het eindresultaat ligt nu voor jullie. We zijn zeer teleurgesteld dat er nauwelijks of iets met onze inbreng is gedaan. De kaart is nauwelijks veranderd. Er is geen serieuze discussie gevoerd of er daadwerkelijk gebieden bij kunnen komen waar boomteelt kan worden toegestaan. Ook steekt het ons dat de kaarten nauwelijks of niet leesbaar zijn. 
Daarnaast staan er gebieden op de kaart zoals de EHS en kwetsbare soorten waar de indruk wordt gewekt dat er een afweging via een omgevingsvergunning mogelijk is, terwijl er in de praktijk nooit en omgevingsvergunning afgegeven gaat worden. Het was eerlijker geweest als deze als strijdig op de kaart waren gezet. Op deze manier worden ondernemers met het kluitje in het riet gestuurd. We vinden als ZLTO dat B & W geen serieuze inspanning heeft gedaan om meer ruimte te geven aan boomteelt en vragen u de kaart niet op deze manier vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
Hans Vermeulen
Voorzitter ZLTO Land van Cuijk Noord
logo ZLTO.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: