Arena: Deel Generaal de Bonskazerne wordt munitiemuseum

 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

VELP – Een groot gedeelte van de voormalige Generaal de Bonskazerne wordt herbestemd. Daar waar tot medio 2016 de bebouwing in gebruik is bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van vluchtelingen, zullen daarna de gebouwen C, T1 en T2 in gebruik worden genomen als Munitiemuseum De Bons. De overige bebouwing wordt door BOEi – een
organisatie voor restauratie én herbestemming van cultureel erfgoed – verhuurd aan belangstellenden ter exploitatie als groepsverblijf.

Ten zuiden van Grave ligt de voormalige Generaal de Bonskazerne. Het terrein ligt in een kleinschalig gebied met agrarische bedrijven en verspreid liggende woningen. De kazerne was als zodanig in gebruik van 1938 tot 1997. In 1997 verloor de kazerne echter zijn militaire functie. Het noordelijk gedeelte van het terrein is nu in gebruik als azc. Het zuidelijk gelegen, resterende gedeelte, zo’n 8 ha, is ontwikkeld tot een bedrijventerrein met de functies wonen en werken.
Naast het noordelijk gedeelte wordt in opdracht van het COA een nieuw azc gebouwd. Zodra deze nieuwbouw wordt opgeleverd, komt de bebouwing van de voormalige kazerne opnieuw beschikbaar. 
Nieuwe functie
De vrijkomende bebouwing is in eigendom van en in beheer bij BOEi. In overleg tussen partijen is gezocht naar een nieuwe bestemming die het monumentale complex in stand laat en die rechtdoet aan de militaire oorsprong en de legering van groepen mensen (soldaten). In de gebouwen C, T1 en
T2 – zie plattegrond – zal een munitiemuseum, genaamd Munitiemuseum De Bons worden gehuisvest. Het gaat om de unieke collectie van Gravenaar Ben Junier, omvattende een totaalbeeld van munitie en andere gerelateerde materialen die met name in de Tweede Wereldoorlog, overal ter wereld, is
gebruikt. Deze collectie zal op een interactieve wijze worden vormgegeven en het verhaal rond de Tweede Wereldoorlog vertellen. De collectie wordt daarbij in beheer gegeven aan de Stichting Graefs Erfgoed die in Grave niet alleen het Graafs Museum exploiteert maar ook het KazemattenMuseum beheert. De stichting – die het o.a. als haar educatieve taak ziet om het “verschrikkelijke verhaal” van de Tweede Wereldoorlog uit te dragen – beschouwt de collectie daarin als een zeer waardevolle aanvulling. 
Om de vestiging van het Munitiemuseum De Bons mogelijk te maken is een fundraising-boek opgesteld. Met dit fundraising-boek worden potentiële geldschieters benaderd om huisvesting van de collectie, die nu voor een groot deel in het Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon staat, naar Grave
(Velp) mogelijk te maken.” 
BOEi
De overige gebouwen die vrijkomen, de gebouwen A, D2, E1, E2, G en H, zullen aan een belangstellende worden verhuurd. Deze zou de gebouwen volgens het idee van BOEi in gebruik kunnen nemen als groepsverblijf, bijvoorbeeld ten dienste van congressen of andere grootschalige bijeenkomsten. Bijzonder is dat de militaire sfeer van weleer wordt teruggebracht. De karakteristieke filmzaal wordt gerestaureerd naar een sfeer uit de jaren ’50 en ’60. Terrein en bebouwing worden in samenspraak met het Munitiemuseum De Bons aangekleed met militaire parafernalia zodat de gasten de vroegere militaire sfeer kunnen ervaren. Twee gebouwen, direct aan het terrein van het nieuwe azc
gelegen, blijven in beheer bij het COA.
Om belangstelling bij potentiële huurders te wekken is een bidbook opgesteld met onder andere bouwtechnische gegevens van het complex, de bestemmingsplantechnische) mogelijkheden, rol en positie van BOEi en gemeente, de financiële randvoorwaarden etcetera.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: