Burgemeesters overleggen in het Land van Cuijk.

Uitkomst regieteam en vervolgproces.


Er ligt een gezamenlijk concept, waarbij het wel of niet aanvullen wel helderheid verschaft, echter
niets oplost. 

Wellicht van belang om mee te nemen dat we met z’n vijven het proces zijn ingegaan,
waarbij we elkaar als buren kunnen respecteren.

Daarnaast is gesproken over de beschikbare middelen, zoals besproken in het KplusV rapport:
€ 5,37 in 2016 en € 4,25 in 2017. Deze bedragen gaan ervan uit dat alle ambtelijke inzet intern
beschikbaar is. Als externe inhuur nodig is, gaat het over veel hogere bedragen.

Nu is de informatie van de gemeentesecretaris van belang betreffende personele inzet en behalen
kwaliteit.

Bovenstaande bedragen zijn voor alle 5 de gemeenten de maximale bedragen t.a.v. strategische
visie. Als blijkt uit informatie van secretaris dat het voor dit bedrag niet lukt om de juiste kwaliteit
te leveren, dan zal dat besproken moeten worden met de Raad en zullen er keuzes gemaakt
moeten worden t.a.v. de 12 projecten zoals omschreven in het KplusV rapport dan wel
prioriteitstelling van overige taken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: