Rick Joosten: Man off the Match van de Raadsvergadering.

Overzicht van de nieuwe “opstelling” van de raad en het college. Het college zit nu niet meer achter de raadsleden maar  recht tegenover de coalitie en tussen de raadsleden van Keerpunt 2010, EVA en VPGrave in.
Het werd een Historische Raadsvergadering vanavond. Nadat de stand van de “raadswedstrijd” al 3:0 was in het voordeel van de coalitie zorgde Rick Joosten er na  een schorsing, waarin overlegd werd met de hele oppositie, er voor dat de uitslag uiteindelijk niet 4:0 werd maar 3:1
Via een eigen goal kreeg de oppositie gedaan dat het college rekening moet houden met een uitspraak van een meerderheid van de raad. De motie die het raadslid Kamps, namens VPG, EVA en Keerpunt 2010 indienden  om geen medewerking te verlenen aan verdere uitbreiding c.q. verplaatsing van een supermarkt op het  Wisseveld werd ingetrokken. Daarvoor in de plaats kwam een duidelijk signaal richting het college om geen medewerking te verlenen aan uitbreiding of verplaatsing van een supermarkt op het Wisseveld. 

LPG, VPG, EVA en Keerpunt 2010 konden zich samen vinden in deze oproep aan het college.
Ben Peters ontpopte zich als aanvoerder van het “Coalitieteam”.

Eerder “scoorde” Ben Peters een punt door het agendapunt Samenwerking Land van Cuijk van de agenda te krijgen via een voorstel om de agenda aan te passen. De stemming was, zoals iedereen verwachtte: 8:7. Hij opende de score: 1:0.

Bij de stemming over het voorzitterschap van de Auditcommissie koos de coalitie voor hun eigen kandidaat Rob Bannink van de eenmanspartij de VVD.
Hennie Bongers, van ons eigen Keerpunt 2010, die met twee andere Keerpunt 2010 raadsleden in de gemeenteraad zit kreeg slechts de steun van de volledige oppositie. De stand werd toen 2:0.
Een motie van Ben Peters (CDA) om het college op te dragen het groenstrokenbeleid structureel te verankeren in het gemeentelijke grond- en handhavingsbeleid werd door de hele coalitie gesteund. De oppositie vond deze motie “voor de muziek uit lopen” . Het project Groenstroken loopt nog steeds en er heeft nog geen serieuze evaluatie in de raad plaats gevonden. Keerpunt 2010 krijgt signalen van de Werkgroep Snippergroen dat er nog diverse problemen met inwoners van Grave niet zijn opgelost. Recentelijk nog heeft de heer Mouwen hierover zijn beklag gedaan als inspreker. Toen werd het dus 3:0. 

Het college zit niet meer op afstand.

In de “verlenging” maakte Rick Joosten dus zijn eigen doelpunt op aangeven van Leon Kamps en anderen waaronder Hennie Bongers, Ben Litjens  en Nel 

Schuts. Ook EVA en Jacques van Geest werkte aan dit doelpunt mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: