Nel verblijft enkele dagen in de Nijmeegse Maertenskliniek. Ze keert snel weer naar huis. Oud bericht opnieuw geplaatst: Maak kennis met nieuw raadslid: Nel Schuts.

Naam: Nel Schuts – Pennings

Partij: Keerpunt 2010
Plaats: Velp
Telefoon: 0486-472169
E-mailadres: pcschuts@planet.nl
Wanneer en waar bent u geboren?
Ik ben geboren in Aarlanderveen, gemeente Alphen a/d Rijn op 16 september 1944.

Waar woont u en heeft u altijd al in de gemeente Grave gewoond?

Ik woon aan de buitenkant van Velp op de grens met Reek. Ik ben daar door mijn huwelijk in januari 1980 vanuit Drunen komen wonen.
Hoe bent u in de politiek terecht gekomen en sinds wanneer zit u in de gemeenteraad?
Begin jaren ’90 ben ik vanuit interesse lid geworden van het CDA en bij de verkiezingen in 1990 in de gemeenteraad gekozen. Vanaf toen heb ik gedurende 16 jaar raads- en/of commissiewerk gedaan. In 2006 heb ik me niet verkiesbaar gesteld. In 2010 ben ik voor KEERPUNT 2010 in de gemeenteraad gekozen.
Wat doet u naast uw raadswerk?
Ik besteed tijd aan activiteiten voor de parochie Velp en de Pastorale Eenheid Emmaüs. Ik doe vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem, Brabantzorg, bij de gevangenis Oosterhoek en de ZLTO. Sinds vier jaar ben ik in Grave trouwambtenaar.
Waarom bent u actief in de politiek?
Het is voor mij onderhand vanzelfsprekend om actief in de politiek te zijn. Ik vind het boeiend om me te verdiepen in het reilen en zeilen van wat er in de samenleving van Grave en haar kerkdorpen gebeurt.
Wat maakt politiek leuk?
Politiek is vaak maar lang niet altijd leuk. Fijn vind ik het contact met mensen over wat hen raakt en bezighoudt, in goede en minder goede tijden en omstandigheden. Het is een voorrecht en verantwoordelijkheid om te kunnen meebeslissen over belangrijke onderwerpen.
Wat is uw top drie van pluspunten in de gemeente Grave?
1. Een gemeente met een historische binnenstad en drie totaal verschillende kerkdorpen gelegen
in een prachtige natuurlijke omgeving.
2. Een rijk verenigingsleven met veel onmisbare vrijwilligers die zich inzetten voor jong en oud.
3. Gemeenschapszin in de onderscheiden stad en kernen waardoor er veel tot stand komt.
Wat is uw top drie van ergernissen in de gemeente Grave?
1. Dat burgers en ondernemers – in contact met de gemeente – te vaak het gevoel hebben dat er niet wordt meegedacht om tot oplossingen voor hun vragen en problemen te komen.
2. De gemeente heeft al jaren een lange lijst van te verwezenlijken plannen en projecten. Er komt (te) weinig resultaat van de grond. Het duurt allemaal zolang! Zoals het bouwen van het nieuwe Maaszicht en van starterswoningen.
3. De onderlinge verhoudingen tussen raadsleden waardoor men elkaar niets gunt en wat ten koste kan gaan van het algemeen belang.
Waar gaat u zich persoonlijk hard voor maken, de komende tijd?
Als fractielid van KEERPUNT 2010 draag ik mijn steentje bij aan het geheel: werken aan de toekomst – aan een goed woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners. Het wordt in de komende tijd een krachttoer om – met het oog op naderende financiële bezuinigingen – het voorzieningenniveau op peil te houden.
Hoe blijft u in contact met de inwoners?
Door mijn vrijwilligersactiviteiten heb ik contact met mensen. Verder bij verenigingen, bij het sporten, fractievergaderingen, op straat en doordat mensen zelf contact leggen.
En dan nog even dit:

Voor de nabije toekomst is het onontkoombaar, dat Grave middels een proces van samenwerking met andere gemeenten – zich richt op schaalvergroting.

Eén gedachte over “Nel verblijft enkele dagen in de Nijmeegse Maertenskliniek. Ze keert snel weer naar huis. Oud bericht opnieuw geplaatst: Maak kennis met nieuw raadslid: Nel Schuts.

  • 30 januari 2011 om 12:45
    Permalink

    Waarom zitten er altijd zoveel oude van dagen in de gemeenteraad,die kijken altijd in het verleden en niet in de toekomst.ja ja vroeger deden wij het zo,dit is niet meer van deze tijd..

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: