Jaarrekening 2015: forse overschotten!

De in dit voorstel benoemde niet benutte budgetten ad. 372.878 € over te hevelen naar de begroting 2016 en dit geheel te dekken uit het rekening resultaat 2015. 
Het hierna resterende rekening saldo ad. € 409.633 te bestemmen toe te voegen aan de algemene reserve. 

Totaal opgeteld overschot: 859.511 euro. 

Grave telde op 1 april 12.672 inwoners volgens het CBS.

Als het overschot 2015 teruggegeven wordt krijgt iedere “Gravenaar”, jong en oud, 32,33 euro!!!!

En dan nog dit:


Op 4 november 2014 is het dekkingsplan 2015 – 2018 door  de gemeenteraad vastgesteld. Voor jaarschijf 2015 is eenmalig € 1.146.000 uit de algemene reserve onttrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: