Hester Kruizinga schrijft over Open Overheid.

Wet Open Overheid
De *‘Wob’ wordt *‘Woo’ als het aan een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ligt sinds21 april 2016. Het draait allemaal om de Open Overheid.
Denkend aan de kant en klare, eenzijdig ontwikkelde “grootse of petieterige” plannen van de gemeente Grave voor Bastion, Visio etc. etc. en de vele afwijzingen en ontbrekende stukken bij de vele ingediende Wob’s hierover, lees ik de ingekomen brief van LSA aan de Graafse raadsleden; http://www.grave.nl/internet/ingekomen-stukken_3707/item/2016-122-brief-lsa-kompas-right-to-challenge-02-05-2016_56728.html 

De burger krijgt binnen de Woo niet slechts de gunst of de gratie, maar het recht de gemeente uit te dagen en aan te tonen dat men als burgers zaken zelf vaak beter/duurzamer/voordeliger kan realiseren. Worden de vaakmisbruikte zoethoudertjes als klankbordgroepen, takendiscussies, burgerinitiatieven, burgerparticipatieraad, wijkraad, spreekrecht, adviesraad, wijkcheques en leefbaarheidsbudget . . .  overbodig? M.i. zou het mooi zijn als de gemeente luistert en dient. In plaats van duwt.

Juist de opmerkingen in de brief van LSA passen m.i. binnen de komende Woo (Wet open overheid), de verwachte opvolger van de Wob. https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2013A05930 (Door de Tweede Kamer al aangenomen.)

Misschien kan het college eens aangeven of en zo ja welke maatregelen Grave dient te nemen om te gaan voldoen aan de nieuwe Woo? Er zijn talloze gemeenten die beweren al in ruime mate te voldoen aan de komende Woo. Ingekomen Wob-stukken kunnen natuurlijk behandeld worden door de verschillende fracties in de raadsvergadering maar in feite dient binnen de procedures het college ‘gewoon’ te voldoen aan alle verzoeken binnen de Wob. Zonder ‘af te lakken’. Veel gemeenten hebben intussen een “Team Woo” samengesteld waar o.a. leden van het college en raadsleden (oppositie en coalitie) zitting hebben! (In de meeste gevallen draaien Woo-kwesties om Openbare Ruimte + Inwoners + Bestuur, dus van oppositie en coalitie elk 2 raadsleden?)

Zou het Graafs college -desgevraagd door de raad- beweren dat ook Grave al in ruimte mate voldoet aan de nieuwe wet; M.i. zijn er talloze voorbeelden van een totaal verkeerde grondhouding van dit college; Geheimzinnigheid en achterkamertjes, waar voortijdig belangrijke besluiten worden genomen zonder de oppositie binnen de Graafse raad (tijdig) te informeren of uit te nodigen. Zonder respect voor bijna de helft van de Graafse burgers dus. Is dit college zo zelfingenomen om te denken dat burgers niet in het Algemeen Belang kunnen denken? De vraag rijst of het Graafs coalitiebeleid an sich in ons Algemeen Belang is.
De gemeente Gouda o.a. beweert nu al op het kompas ‘The right to challenge’ te varen richting de nieuwe Woo. Waar of een slimme truc? Handleiding, ‘toolkit’ of via een omweg met een kluitje in het riet worden gestuurd door het VNG?  Ik weet het nog niet. http://open-overheid.nl/open-contact/toolkit-open-contact/
En . . . de VNG blijft tegen. Kennelijk denkt men daar net als het Graafs College dat de ‘gewone’ burger niet in staat zal zijn de gemeente ‘uit te dagen’? Is de gemeente slimmer of sluwer? Men komt met argumenten als zou de Woo tot hoge kosten voor de gemeenten leiden. M.i. onzin, mits de gemeentelijke overheid daadwerkelijk op tijd luistert naar de burger en het juiste uitvoert en ons dient. Dat bespaart juist een massa Wob’s. Het zou interessant zijn om te weten hoeveel de vele Wob’s de gemeente Grave hebben gekost de laatste 4 jaar. Dat getal vind ik nergens terug in de Jaarrekening of een Burgerjaarverslag. Dat laatste verslag is trouwens zomaar afgeschaft in Grave tijdens het burgemeesterschap van Haasjes. Kwam hiervoor in de plaats het onbenullige “Bellen met de burgemeester?” Dan maar eens een Wob indienen.
Hester Kruizinga
(Wob; Wet openbaarheid van Bestuur)
(Woo; Wet Open Overheid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: