Esterade blijft! De Arena bericht al op zijn website.

Blij dat de onzekerheid weg is’

Graafse Raad besluit dat wijkcentrum Esterade mag blijven

25-5-2016 om 16:53 Door Freddy Klooté 

GRAVE – Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag was de publieke tribune vooral gevuld met vrijwilligers van het wijkcentrum Esterade. Al decennia lang het trefpunt van de bewoners van de wijken Estersveld en de Stoof. Met activiteiten voor jong en oud. Door de komst van de Brede School Oost, schuin tegenover Esterade, zou het gebouw worden verkocht en zouden de activiteiten voortaan in de brede school plaatsvinden. Maar de plannen veranderden. De brede school komt op het door de gemeente Grave gekochte terrein van Visio. Een eindje uit de buurt. Dus vermeldde de agenda van de raad “de sluiting en verkoop van wijkaccommodatie Esterade te heroverwegen”. De geplande opbrengst van 330.000 euro die voor de investering van het multifunctioneel centrum in Catharinahof was voorzien, zou dan niet doorgaan en het gemiste bedrag zou dan uit de Algemene Reserve moeten worden gehaald.

Het was een simpele opdracht voor de raad. Die moest kiezen uit Optie 1 : Instandhouding Esterade, of Optie 2 : Sluiting van Esterade. Voor Astrid Floor (LPG) een makkelijke keuze: “De wijkraad is heel actief. De bewonersgroepen maken de buurt levendiger. Dus kies ik voor Optie 1”. 

Jochem Spoorendonk (CDA): “Esterade is al jarenlang in gebruik. De koppeling van Esterade met Jongerencentrum Off-Street” vind ik een goede zaak”. Hij refereerde aan de samenwerking die in september tot stand gaat komen tussen Esterade en welzijnsinstelling Sociom (voorheen Radius) zodat het hele jongerenwerk in Grave op één plaats is geconcentreerd. 
Hennie Bongers (Keerpunt 2010) vroeg of er wel met de buurt was gecommuniceerd over de nieuwe groep die in Esterade komt. “De combinatie zal mooi zijn, maar we moeten eerst aan de voorkant investeren en weten dat de komst van Off-Street door de buurt gedragen wordt. We kunnen leren van de situaties in Wijchen en Mill”. 
Ben Litjens (Keerpunt 2010): “Met Catharinahof zijn destijds afspraken gemaakt. Daar lees ik niks over. Wat is er nog “breed” aan de brede scholen die er straks staan, als ook Esterade niet meer komt? Is de coalitie in verwarring gekomen? Eerst overleggen en dan beslissen”. 
Léon Kamps vroeg zich terecht af waarom de wijkraden en bewoners van het Rode Dorp en de Zittert wél naar Catharinahof moeten als er activiteiten zijn. Hij pleitte voor een ruimte in de brede scholen Campus West, waarin de wijkraden kunnen vergaderen. Over Esterade: “Het lijkt bij het beheer dat geld allesbepalend is, maar Esterade is gebouwd voor de sociale cohesie. De vrijwilligers moeten ontzorgd worden en bijvoorbeeld niet opgeroepen worden als de verwarming kapot is. Daar zijn professionals voor”. 
Eva Eigenhuijsen (Lijst EVA) vond de combinatie Esterade en Off-Street een mooi gebeuren. Maar ook zij had liever eerst een inventarisatie van de meningen van buurtbewoners gezien. Over het bedrag dat uit de Algemene Reserves moet worden genomen: “Dit is een hele populaire sluitpost geworden”. Ook Rick Joosten was enthousiast en stelde de Wissel in Mill als voorbeeld.

Esterade behouden

Het werd steeds duidelijker dat de raad de waardering voor het werk van de vele vrijwilligers van Esterade in een positieve stem zouden omzetten. Omdat ook dit punt het gevolg was van een onverwachte verandering, en ook de toekomst voor niemand een open boek is, beloofde wethouder Jeroen Joon dat bij de bouw van de brede school rekening zal worden gehouden met eventuele toekomstige “breedmakers”. De raad stemde unaniem vóór behoud van Esterade. Op de publieke tribune klonk gejuich en werd de vlag gehesen. Blijheid alom.
Voorzitter Ria Willems van de wijkraad Estersveld/de Stoof: “We zijn al veertig jaar actief in de wijken. Het gebouw staat er nu 35 jaar en wordt volop gebruikt. Wie is er niet naar de disco geweest? Iedere jongere kon en kan er carnaval vieren. We hebben nu de kinderen van de kinderen van toen op bezoek bij onze activiteiten. Ik ben blij dat de onzekerheid weg is. Het brengt rust. De Samenwerking met Off-Street zie ik positief. De doelgroep daarvan was eerst tot 23 jaar en wordt vanaf september tot 17 jaar”. Lynn van den Akker (15): “Ik ben blij dat ik nu ook vrijwilliger mag zijn. Ik was altijd een trouw bezoeker van Esterade en begeleid graag een groep kinderen”. Ook leeftijdsgenote Kelly Hollanders is voor het eerst vrijwilliger: “Ik ben vroeger altijd naar Esterade geweest. Ik vond het toen ook altijd leuk als wij dan ook wat jongere vrijwilligers hadden. Straks ben ik vrijwilliger en ga ik natuurlijk naar de nieuwe activiteiten van Beatzz. Ik hoop dat daar ook jonge vrijwilligers zijn”.
Een uitgelaten groep mensen, soms al tientallen jaren bezig voor de bewoners van hun wijk, trok opgelucht en vooral heel blij richting Estersveld en Stoof. Esterade was gered.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: