De Gelderlander: Veeg uit pan voor de regio. Louis Sparidans schrijft over hoe het meer dan 100 jaar geleden er aan toe ging met het toezicht van de provincie.

LAND VAN CUIJK
De gemeenten in het Land van Cuijk krijgen van de provincie Brabant een veeg uit de pan voor de stokkende samenwerking. ‘De procesvoortgang om tijdig tot concrete resultaten te komen is niet overtuigend’, zo meldt de provincie in een tussenstand over (veer)krachtig bestuur.

Brabant heeft alle gemeenten twee jaar geleden al met klem gevraagd zich te bezinnen op de toekomst. Juist nu er vanuit ‘Den Haag’ steeds meer taken op hun bordje komen. In gemeenten als Helmond, Laarbeek en Gemert-Bakel is de provincie zelfs teleurgesteld bij gebrek aan actie.

Mill, Grave, Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk wagen voor de zomervakantie een nieuwe poging om in het Land van Cuijk tot meer samenwerking te komen. Eind maart werd op een raadsconferentie geen overeenstemming bereikt over hoe verder. Struikelblok: verkennend onderzoek naar bestuurlijke fusie. In een nieuw voorstel wordt, meldde deze krant onlangs, met geen woord meer gerept over herindeling.

Gedeputeerde Spierings wil nu inhoudelijk niet ingaan op de stroeve samenwerking in deze regio. Wel meldt de provincie in het algemeen ‘noodzakelijke vervolgstappen niet uit de weg te gaan’

Gemeentelijke herindeling met een kwinkslag

“Incompetente burgemeesters, dronken wethouders en corrupte
gemeenteraadsleden, de Commissaris van de Koning (CdK) noteert over
deze regio wel opvallend veel van deze afwijkingen. Zijn verklaring is dat
iedereen hier boer is en niet zelden van het meest eenvoudige soort waar geen
fatsoenlijk woord mee te wisselen is.
Voor het noordelijke deel
van het Land van Cuijk heeft hij geen goed woord over: dat zijn Maaskanters van
het ergste soort:  stijve, stugge, gierige, koppige boeren met wie niet te
eggen of te ploegen viel. Op het zand zijn ze wel heel erg braaf en
onbeduidend, terwijl in het zuidoosten kortzichtigheid en zuinigheid de
overhand heeft.
In de ene plaats is de
burgemeester compleet versleten, in de ander niet op de hoogte van wat er
speelt. Oeffelt spant wat dat betreft de kroon: de burgemeester van Oeffelt
maakt een bedroevende indruk, hij is geen knip voor de neus waard, hij is wel
de meest onbeduidende persoonlijkheid die men zich kan denken.
Maar voordat u nou denkt, ja
dat was Oeffelt:  In Beers kunnen de wethouders niet betrapt worden op een
greintje verstand, in Haps zijn ze ronduit onaangenaam en is de
gemeentesecretaris achter de ploeg weggehaald, omdat de vorige in het bier is
gestikt, in Cuijk is het administratief een zootje:  de ergste
gemeenterekening van de verschillende gemeenten was heilig bij die van Cuijk,
zulk knoeiwerk dacht ik niet dat mogelijk was.
Hoe het in Beugen moet
eindigen weet alleen God, gemeenteraadsleden staan hier zo scherp mogelijk
tegenover elkaar, in Sambeek zijn de wethouders wel 88 en 75 jaar oud maar
niet wijs, in Boxmeer regeert de ijdelheid van de burgervader, in Wanroy
struikelen ze over een cent en ga zo maar door”.
Het zijn niet mijn woorden
maar ik citeer René Bastiaanse, directeur van het BHIC (het Brabants Historisch
Informatie Centrum) in een hilarische toespraak, vier jaar geleden, tijdens een
Raadsconferentie van het Land van Cuijk in Mill. René las voor
uit een dagboek (?) dat de CdK bijhield tijdens zijn jaarlijkse
inspectiebezoeken aan alle 184 Brabantse gemeenten in die jaren.
Meer dan honderd jaar
geleden, dus geen van de huidige burgemeesters, wethouders en raadsleden hoeven
er zich thans persoonlijk nog door aangesproken te voelen.
Ofschoon?  Het Land van
Cuijk telt tegenwoordig nog steeds 5 burgemeesters, 14
wethouders, 5 gemeentesecretarissen en 87 raadsleden. Zouden die
allemaal wel ‘voldoende competent’ zijn?
Nog (te) vaak horen we
onwrikbare standpunten, zoals:  ‘*** (vul zelf maar in) moet zelfstandig
blijven!’ Het eigenbelang staat dan voorop in plaats van het innemen van een
uitgangspunt zoals: ‘hoe bereiken we één krachtig bestuur voor onze regio, waar
we allemaal profijt van hebben?’
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: