Kansrijke plannen voor Wisseveld. Presentatie gebiedsvisie project Waterlinie Grave: de Arena.

Bezoek de website: www.waterlinie-grave.nl.

Afbeelding zien: klik op onderstaande link:

Afbeelding van het hele projectgebied.

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE – Voor het gebied Wisseveld in Grave is een gebiedsvisie ontwikkeld, waarin plaats is voor zowel woningen als bedrijven. In de nieuwe visie wordt ook de nieuwe naam voor het gebied nader gepresenteerd: Waterlinie Grave. Meer weten? Dinsdag 10 mei houdt GBB voor alle bewoners van Grave een informatieavond. Er zijn twee informatierondes in Catharinahof: om 19.30 en 20.30 uur.

I

In maart 2015 heeft Grond en Bouw Bureau uit Scherpenzeel (GBB) een nieuwe overeenkomst met de gemeente Grave gesloten. De oude samenwerkingsovereenkomst uit 2005 is daarbij ontbonden. Met de nieuwe overeenkomst is er ook een andere rolverdeling. De gemeente trekt zich terug op haar publiekrechtelijke rol en is daarnaast vooral faciliterend. GBB neemt nu volledig de verantwoordelijkheid voor de gehele gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de afspraken is dat GBB een heldere visie op het gebied ontwikkelt. Berrie van der Heide, directeur GBB: “Waterlinie Grave bepaalt straks vanaf de brug de eerste indruk van Grave. Wij besteden er veel aandacht aan om er uniek gebied van te maken die deze vestingstad waardig is. Een plek waar het goed wonen en werken is. Maar waar iedereen ook naar hartenlust kan wandelen, fietsen en varen.” GBB schetst in de gebiedsvisie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en legt daarmee de basis voor de nog op te stellen bestemmingsplannen.

Wonen, werken, recreëren

In de gebiedsvisie worden vier nieuwe woongebieden gepresenteerd:

* Bastion (de verkoop is recent gestart en inmiddels is 50% verkocht of in optie);
* Wonen aan de Haven (de voormalige EMAB-locatie) waar men buitendijks kan wonen;
* Wonen aan de Vesting (het gebied tussen Catharinahof en de Handelstraat);
* Wonen aan de Maas (het gebied langs de Koninginnedijk tussen Industriestraat en Landbouwstraat).
Daarnaast is volop ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven in de strook langs de Arnoud van Gelderweg en in het noordelijke deel van het plangebied. Ook de toeristisch-recreatieve functie van Grave wordt nadrukkelijk versterkt. Dit gebeurt door de uitbreiding van de Nieuwe Haven met vijftig ligplaatsen. Daarnaast komt er een wandelboulevard langs de haven en worden de uiterwaarden (de voortuin van Grave) en de vistrap toegankelijk gemaakt voor wandelaars.
Informatieavond
Om alle geïnteresseerden goed te informeren organiseert GBB een informatieavond op dinsdag 10 mei in Catharinahof. Deze dag houden we twee keer dezelfde presentatie: om 19.30 en 20.30 uur. Na iedere presentatie is er ongeveer een half uur de tijd om, in een informele setting, de deelgebieden te bekijken en vragen te stellen aan de leden van het projectteam. We verwachten veel belangstelling, daarom is het fijn wanneer u voor één van de twee presentaties kiest en daarmee ruimte laat voor anderen.

Voor de volledige gebiedsvisie en informatie over de woningen in project Bastion verwijzen wij naar: www.waterlinie-grave.nl. Op deze website kunt u ook op de gebiedsvisie reageren door uw opmerkingen of aanbevelingen achter te laten. Naar verwachting zal de definitieve versie van de gebiedsvisie in juni aan de gemeente worden aangeboden en in september door de gemeenteraad worden behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: