CDA Brabant stelt vragen aan het college over Veerkrachtig Bestuur.

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
T.a.v. gedeputeerde M.J.G. (Anne-Marie) Spierings

Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: ‘veerkrachtig bestuur’
Geachte mevrouw Spierings,
Vandaag heb ik uw brief over ‘veerkrachtig bestuur’, gericht aan alle Brabantse gemeenten,
ontvangen. Het doet mij goed te lezen dat veel gemeentes nadenken over hoe zij de samenleving het
beste kunnen (be)dienen.
Uw brief roept bij het CDA vier belangrijke vragen op:
 1. Het CDA vindt dat de provincie zelf óók aan de slag moet om haar eigen bestuur te versterken.
  Nog té vaak besturen en besluiten wij op een ouderwetse manier, die Brabanders niet aanspreekt.
  Gelukkig schrijft u in uw brief deze uitdaging ook te zien. De vraag blijft echter wat u dan van plan
  bent te gaan doen. Gaat u bijv. het CDA-voorstel om Brabanders méér inspraak te geven via een
  burgertop als de B1000 toch uitvoeren? Wij vernemen graag uw plannen.
 2. In uw brief beoordeelt u de ingediende toekomstvisies van de Brabantse gemeenten. Welke
  criteria hanteert u om een toekomstvisie te beoordelen? En wanneer is een visie volgens dit
  college een goede visie?
 3. U besteedt in uw brief relatief veel aandacht aan de noodzaak van goede samenwerking tussen
  gemeenten. Volgens de commissie-Huijbregts, die aan de basis stond van Veerkrachtig Bestuur,
  is dit echter maar een deel van de opdracht. Brabanders bij hun gemeente(n) betrekken is nl.
  minstens zo belangrijk. Sterker nog: de betrokkenheid van burgers zou centraal moeten staan in
  elke toekomstvisie. Bent u dit punt uit het oog verloren? Indien niet, waarom lezen we er dan
  weinig tot niets over?
 4. Wanneer een toekomstvisie volgens u niet voldoet, wat zijn dan de ‘noodzakelijke vervolgstappen’
  waarover u in uw brief spreekt? Blijkt hieruit een wens van het college om vanuit de provincie
  grootschalig te gaan herindelen? Dit is voor het CDA namelijk een no-go. Onderzoeken wijzen uit
  dat grotere gemeenten niet effectiever of beter hun taken uitvoeren.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie, 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: