De Gelderlander schrijft:

Herindeling Land van Cuijk lijkt nu ver weg
LAND VAN CUIJK
Herindeling van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is verder weg dan ooit. In een nieuw voorstel om tot intensievere samenwerking te komen, wordt met geen woord meer gerept over ‘bestuurlijke fusie’ (lees: herindeling). Op het emotioneel beladen H-woord rust een groot taboe.
Aan de vooravond van de laatste gezamenlijke raadsconferentie eind maart in Boxmeer, ontstond nog geruzie tussen volksvertegenwoordigers in de afzonderlijke raden. Of er ook een verkennend onderzoek naar de voors en tegens van een bestuurlijke fusie meegenomen moest worden in een studie naar samenwerking. Waar vooral Boxmeer, maar ook Cuijk snel verder willen richting herindeling, spuwden Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, en Grave – ‘de kleintjes’ – hun gal over een (snelle) fusie.
Zij blijven in samenwerking meer heil zien. Deze drie denken, ook al krijgen gemeenten vanuit de rijksoverheid in Den Haag steeds meer taken en werk toebedeeld, ook de komende jaren nog makkelijk hun eigen boontjes te kunnen doppen.
In het nieuwe samenwerkingsvoorstel staat nu alleen dat er ‘een verkenning’ uitgevoerd moet worden naar de voor het Land van Cuijk ‘best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking’.
Voorzitter Henk Siroen van het regieteam dat het voorstel heeft voorbereid, zegt dat het nu voorliggende voorstel ‘het meest haalbare’ is.
“Zo kunnen we ook het onderling vertrouwen weer meer vorm geven”, licht het Cuijkse PLC-raadslid toe. “Al zijn we ons ervan bewust dat dit ontwerpbesluit niet iedereen tevreden zal stemmen.”
Een ‘optimistische’ Siroen wil desondanks niet van ‘een stap terug’ spreken. “Uiteindelijk is dit, door voor een algemene formulering te kiezen, de enige manier om straks weer stappen vooruit te kunnen zetten.”
‘Gewoon een optie’
Volgens een ingewijde is het niet zo dat herindeling nu van de baan is. Al valt dit puur tekstueel wel zo op te maken uit het nieuwste voorstel omdat ‘samenwerking’ geen herindeling is. Een zogeheten ‘breed’ onderzoek, waarbij ook de voors en tegens van herindeling onderzocht worden, is nog steeds ‘gewoon’ een optie volgens de ingewijde.
Over wat verregaande samenwerking inhoudt – al snel één grote ambtelijke organisatie in het Land van Cuijk bijvoorbeeld – is in het laatste regieteamoverleg vorige week met geen woord gesproken.
Cuijk, Mill en Grave werken nu al ruim twee jaar samen in één ambtelijk apparaat. Boxmeer en Sint Anthonis op hun beurt werken als zuidelijke gemeenten in het Land van Cuijk op beperkte schaal samen.
Nog voor de zomer moeten de afzonderlijke gemeenteraden zich gebogen hebben over het nieuwe voorstel hoe als Land van Cuijk nou precies verder samen te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: