Agenda’s commissievergaderingen bekend.

Aan de leden van de Commissie Inwoners en bestuur
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie Inwoners en bestuur op dinsdag 10 mei 2016.  De vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Grave en begint om 19.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening en voorstelronde
Vaststellen agenda en mededelingen
Vragen
Vaststellen afsprakenlijst van 5 april 2016
Spreekrecht publiek

Vaststelling subsidiestelsel
Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf Noordoost-Brabant 
Herijking besluit tot afstoten Esterade als wijkaccommodatie
Jaarstukken werkorganisatie CGM 2015

Sluiting
Elke lid van de commissie mag een gast uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering.  

Aan de leden van de commissie Ruimte, 
Aan de raadsleden, 
Aan het college van B. en W.  


Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie Ruimte op dinsdag  17 mei 2016.

De vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Grave en begint om 20.30 uur. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

Opening en voorstelronde 
Vaststellen agenda en mededelingen 
Vragen 
Vaststellen afsprakenlijst van 29 maart 2016 
Spreekrecht publiek 

Verlenging bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 
Evaluatie project snippergroen (raadsinformatiebrief 2016-23) 
Kappen van bomen rondom de gracht (ingekomen stukken 2016-82 en 2016-83 en 
onderliggende correspondentie) 
Detailhandel Wisseveld 


Sluiting 

  

Elk lid van de commissie mag een gast uitnodigen om deel te nemen aan de vergader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: